2021-02-03 08:00Pressmeddelande

Qliro introducerar Retursmart och stärker sitt erbjudande för e-handlare

Qliro väljer att använda sin plattform och position mellan e-handlare och konsumenter för att vara med och driva utvecklingen av hållbar e-handel. Därför lanseras nu tjänsten ”Retursmart” i Qliros app, ett samarbete med Deedster, i syfte att öka medvetenheten kring hållbar konsumtion och därigenom minska antalet returer.  

Som en viktig länk mellan e-handlare och konsumenter, vill Qliro driva en hållbar utveckling av e-handeln. E-handel har potential att ha mindre klimatpåverkan än fysisk handel tack vare smartare och effektivare leveranser ut till kund. För att förverkliga detta krävs ett fokuserat arbete inom ett antal områden. Som ett första steg tar sig Qliro an något som är resurskrävande för såväl handlarna som klimatet – returerna. 

För att minska antalet returer har Qliro inlett ett samarbete med Deedster, ett techbolag som skapar engagerande digitala utmaningar för att få fler att agera för klimatet. Retursmart är den första produkten från samarbetet.

Med tjänsten Retursmart i Qliros app får man som kund en individuell insikt i antalet returtillfällen* som genomförts sedan man blev kund hos Qliro och vad dessa genererat i koldioxidutsläpp. Den funktionaliteten tillsammans med engagerande och informativa klimatquiz ska ge konsumenter kunskap och inspirera till hållbar konsumtion. Det långsiktiga målet är att genom den ökade medvetenheten hjälpa kunden att minska antalet returer.

- För Qliro är hållbarhetsfrågorna viktiga och en integrerad del i vår strategi. Vår position och plattform mellan handlare och mer än 2,3 miljoner aktiva konsumenter gör att vi har en utmärkt position för att driva utvecklingen mot en hållbar e-handel. Genom teknik, data och tjänsten Retursmart vill vi stärka våra kunder i att de kan vara med och forma e-handeln till ett mer klimatsmart alternativ och samtidigt öka medvetenheten kring returers påverkan på miljön med det långsiktiga målet att minska antalet returer. – Carolina Brandtman, VD Qliro   

- Vi är så glada att tillsammans med Qliro lyfta medvetenheten kring hållbar e-handel och driva normförändring i klimatfrågan. Med Retursmart hoppas vi kunna sprida intresset och medvetenheten om att skapa en hållbar e-handel. E-handeln är här för att stanna därför måste vi göra den hållbar redan nu. – Niclas Persson, VD och medgrundare Deedster 

*Ett returtillfälle fokuserar på transporten som krävts för returen och således genererat ett utsläpp, vare sig det ligger en eller fler produkter i det returnerade paketet.

Om Deedster 

Deedster är ett techbolag som skapar engagerade digitala utmaningar för att få fler att agera för klimatet. Med avstamp i senaste klimatforskningen beräknar Deedster individers klimatpåverkan utifrån deras konsumtion samt ger personliga tips på hur de kan minska sina utsläpp. Deedster samarbetar med IVL Svenska Miljöinstitutet, WWF och Sustainalytics och har sedan starten år 2016 engagerat över 150 företag och tusentals privatpersoner i att minska sin klimatpåverkan.


Om Qliro AB

Qliro, grundat 2014, är ett techbolag som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare i Norden och digitala finansiella tjänster till privatpersoner i Sverige. Qliro växer snabbt, under det senaste året har mer än 2,3 miljoner kunder använt sig av Qliros tjänster och volymen med Qliros betalsätt har överstigit 5,8 miljarder kronor. De största ägarna är Rite Ventures med 25,8% ägande och Mandatum Life (Sampo) med 9,8% ägande. Qliro är sedan oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “Qliro”. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information se www.qliro.com.