2021-04-14 07:00Pressmeddelande

Qliro fortsätter sin satsning för en mer hållbar konsumtion - Nu kan 2 miljoner svenskar se sin klimatpåverkan

Qliro tar nu nästa steg i att använda sin plattform och position mellan e-handlare och konsumenter för att vara med och driva utvecklingen av en mer hållbar konsumtion. Nu lanseras tjänsten ”Livsstilsprofilen” i Qliros app där användaren kan se sitt individuella klimatavtryck. Syftet med tjänsten är att öka medvetenheten kring hållbar konsumtion.

Genom ett fördjupat samarbete med techbolaget Deedster tar nu Qliro nästa steg i sin hållbarhetssatsning. Tidigare i år lanserades tjänsten Retursmart för att minska antalet e-handelsreturer och nu lanseras ”Livsstilsprofilen” genom Qliros app.

- E-handel är det nya normala och så är även hållbarhet. Vi kommer alltid att konsumera så frågan är hur vi kan göra det på ett mer hållbart sätt. Vi har märkt att det är något som engagerar våra kunder. Qliro är en viktig länk mellan e-handlare och konsumenter vid betalningar och därför bestämde vi oss för att använda vår position och plattform till att utveckla produkter och tjänster som hjälper konsumenter med insikter om hur de konsumerar idag men kanske framförallt hur de kan agera mer hållbart, säger Carolina Brandtman, VD Qliro

Med Livsstilsprofilen kan Qliros app-användare svara på livsstilsrelaterade frågor och sedan koppla upp sina faktiska banktransaktioner och se det koldioxidutsläpp som konsumtionen utgjort per köp och transaktion. Användaren får därmed individuell insikt om hur livsstilen och konsumtionsvanorna påverkar klimatet. I nästa steg kommer användaren få skräddarsydda tips på klimatsmarta handlingar för att inspirera till mer hållbara val.  

Det långsiktiga målet är att genom den ökade medvetenheten hjälpa kunden att minska sitt koldioxidutsläpp.

- Vi vill att det ska vara lätt att agera för klimatet. Vi samarbetar idag med några av världens främsta leverantörer inom global klimatdata för att ta fram koldioxidutsläpp per köptransaktion. Vår tekniklösning tar fram individanpassande handlingar för användaren som konkret visar vad de kan göra för att sänka sin klimatpåverkan, säger Monika Martinsson, medgrundare Deedster.  

 

Om Deedster 

Deedster är ett techbolag som skapar engagerade digitala utmaningar för att få fler att agera för klimatet. Med avstamp i senaste klimatforskningen beräknar Deedster individers klimatpåverkan utifrån deras konsumtion samt ger personliga tips på hur de kan minska sina utsläpp. Deedster samarbetar med IVL Svenska Miljöinstitutet, WWF och Sustainalytics och har sedan starten år 2016 engagerat över 150 företag och tusentals privatpersoner i att minska sin klimatpåverkan. 


Om Qliro AB

Qliro, grundat 2014, är ett techbolag som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare i Norden och digitala finansiella tjänster till privatpersoner i Sverige. Qliro växer snabbt, under det senaste året har 2,5 miljoner kunder använt sig av Qliros tjänster och volymen med Qliros betalsätt har överstigit 6,2 miljarder kronor. De största ägarna är Rite Ventures med 25,8% ägande och Mandatum Life (Sampo) med 9,8% ägande. Qliro är sedan oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “Qliro”. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information se www.qliro.com.