2020-02-26 10:25Pressmeddelande

Qliro AB lanserar inlåningserbjudande i Euro

Qliro lanserar inlåning till privatpersoner i Tyskland. Genom att komplettera sparerbjudandet, som funnits sedan 2017 i Sverige, med inlåning i Euro så tar Qliro ett steg mot att ytterligare stärka och diversifiera finansieringen. Qliro kommer initialt att erbjuda tre olika typer av inlåningskonton med räntebindning på fjorton dagar, sex månader samt ett år.

Finansieringen består sedan tidigare av inlåning i Sverige, en säkerställd kreditfacilitet som möjliggör finansiering i flera valutor för att i möjligaste mån matcha valutor mellan tillgångar och skulder, samt efterställda obligationer.

Sparkonton i Tyskland erbjuds i samarbete med Deposit Solutions. Deposit Solutions är en open banking plattform som knyter ihop banker och sparare genom inlåning och sparkonton. På plattformen representeras mer än 100 banker och finansiella institut från 19 länder och hittills har mer än 20 miljarder Euro hanterats via plattformen.

För mer information kontakta:

Andreas Frid, Head of Investor Relations,

Tel: 0705-290800

Mail: ir@qliro.com


Om Qliro AB

Qliro, grundat 2014, är ett ledande fintechbolag på den nordiska marknaden som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare och förmånliga sparkonton och lån för konsumenter. Sedan 2014 har Qliro vuxit snabbt och betallösningarna har använts av mer än 4 miljoner nordiska privatkunder och affärsvolymen de senaste 12 månaderna översteg 5 miljarder kronor. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Qliro är dotterbolag till den börsnoterade koncernen Qliro Group som den 21 oktober 2019 kommunicerade att man inlett en process för att notera Qliro på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020.

Kontaktpersoner

Presskontakt
Presskontakt