2021-11-11 07:10Pressmeddelande

Scandinavian Executive AB ser positivt på utvecklingen av marknaden för interimskonsulter 2021

Interimsmarknaden har genomgått tvära kast under pandemin. Under andra kvartalet 2020 upplevde Scandinavian Executive en drastisk minskning av antalet interimsuppdrag. Under tredje kvartalet samma år började efterfrågan på interimskonsulter så småningom öka igen med vissa skillnader inom olika industrier, befattningar och typ av interimsuppdrag.

I spåren av pandemin finns det en tydlig uppgång i efterfrågan på interimskonsulter i vissa branscher som e-handel, logistik och läkemedelsindustrin. Dessa branscher har alla gynnats väl med anledning av den snabba uppgången av digitala inköp. Men det finns även en nedgång i efterfrågan på vissa interimsuppdrag och de mest framträdande branscherna är inom turism, hotell- och restaurang samt flygindustrin. 

“En utmaning vad gäller de växande branscherna är att hitta erfarna interimskonsulter. Inom de branscher där varsel har varit som störst finns det ett fortfarande ett stort överskott av kvalificerade interimschefer som letar efter anställning,” säger pressansvarig på Scandinavian Executive.

Interimsbranschen - stort behov av erfarna förändringsledare

Flera verksamheter har använt tiden under pandemin för att arbeta med kostnadsbesparingar och krishanteringar. Samtidigt så finns det även en tydlig ökning av behovet på strategisk förändringskompetens för arbete med turnaround projekt och att ersätta mindre resultatrika ledare med erfarna och kompetenta interimschefer samt för att överbrygga vakanser.

Trenden pekar också på att vi går mot att det kommer finnas ett ökat behov av interima krishanterare, omstruktureringschefer inom HR samt CFO för bolags-rekonstruktioner. En annan trend är att efterfrågan på alternativa typer av inteimsavtal ökar.

“Vi ser att fler kunder har gått över till deltidsuppdrag istället för heltidsuppdrag. Utöver detta är det en stor efterfrågan på interimskonsulter för korta uppdrag. Samtidigt kan vi se en positiv trend att allt fler och fler verksamheter omvandlar interimsuppdrag till fast anställning. Fler företag har upplevt fördelarna med interimskonceptet ”prova innan köpet”, vilket bidrar med att korta ned deras rekryteringstid samtidigt som det minskar risken för kostsamma felrekryteringar,” säger pressansvarig.

 

Presskontakt

Frida Engström, Public Relations Manager

frida.engstrom@prdirekt.se

 


Om PR-Direkt

Vi på PR-Direkt har gjort det enkelt för dig att lyckas med PR. Du tecknar ett PR-paket och får utmärkt exponering genom Sveriges ledande webbportaler och PR-plattformar. Resultatet blir att din nyhet, ditt företag och dina produkter når fram till rätt personer, blir omskrivna och omtalade.


Kontaktpersoner

Frida Engström
Public Relations Manager
Frida Engström