2022-06-23 09:14Pressmeddelande

Nygammal motortidning lanserad i nytt format - mer innehåll och mer engagemang!

Den nygamla tidningen Svenska Motorjournalen har återuppstått i ett webbaserat format. Sedan början av 1900-talet har Svenskarnas intresse för bilar (eller automobiler som det benämndes förr), motor och fordon varit stort och tillgodosetts av allehanda tidningar. Nu ska den nya publiken, med samma brinnande intresse, fångas via nätet istället.

 

Det stora fokuset hos Svensk Motorjournal är att tillgodose läsning hos den breda publiken inom områdena bil, motor, fordon och närliggande ämnen. Artiklarna är välskrivna med högt värde för läsarna som syftar till att besvara deras generella funderingar och tankar inom de olika ämnena.

 

Det var länge sedan en motortidning i Sverige breddade sitt innehåll på det här sättet. Tack vare webben finns det möjlighet att skapa ett engagemang för läsarna runt själva artiklarna.

 

En egen plusklubb, användartester och möjlighet till diskussion är flera av de nya utvecklingspunkter som står på agendan för Svensk Motorjournal (SMJ). 

 

Och innehållet begränsas inte heller av det för den nya motortidningen. 

 

En särskild kanal för opinion och politik skapar en ny arena för debatt som tillvaratar engagemanget kring bilägande, fordon och motorintresset i Sverige. Det är högt i tak och oavsett huruvida du tycker det körs för lite bil, för mycket bil, det låter för mycket eller inte låter tillräckligt så är åsikten fri.

 

Svensk Motorjournal är en motortidning som lämpar sig för alla åldersgrupper, ung som gammal och kvinna som man.

 


Om PR-Direkt

Vi på PR-Direkt har gjort det enkelt för dig att lyckas med PR. Du tecknar ett PR-paket och får utmärkt exponering genom Sveriges ledande webbportaler och PR-plattformar. Resultatet blir att din nyhet, ditt företag och dina produkter når fram till rätt personer, blir omskrivna och omtalade.