2021-06-02 10:28Pressmeddelande

Lånejämförelsetjänsten som vill verka för transparens på lånemarknaden

Next Lead Sweden förfogar över Smslånonline, som är en jämförelsesida för snabba lån. Dessa typer av jämförelsetjänster har i många ögon ett dåligt rykte, då somliga hävdar att de är en del av anledningen till att ansökningarna om skuldsanering till Kronofogden ökade med nästan 40 % år 2020.

Next Lead Sweden vill dock verka för en högre transparens inom jämförelsenischen för snabba lån. 

"Alla måste kunna få jämföra lån på ett tydligt och sakligt sätt, oavsett om det handlar om snabblån eller inte. Mer specifikt bör man t.ex. inte använda ett språkbruk som har som målsättning att få kunder som inte bör ta ett snabbt lån att ändå välja att göra så.

Vi vet att de personer som väljer att teckna sig för ett snabblån sällan är priskänsliga, men trots det måste alla kunna få möjlighet att jämföra lån på ett enkelt och opartiskt sätt. Vi är övertygade om att det förhållningssätt som vi tillämpar kommer att vara långsiktigt hållbart. Att marknadsföra lån av den här karaktären på ett allt för säljande sätt kan ge snabba inkomster, men i det långa loppet vinner de som är ärliga och sakliga. Det är vår bestämda uppfattning."

Säger en av medgrundarna till SMS-lånonline. 

Next Lead Sweden har hjälpt många kunder att hitta lån med bra villkor, men aldrig genom att ägna sig åt tvivelaktiga marknadsföringsmetoder. 

"På senare år har det tillkommit flera tvingande lagar om hur man får marknadsföra lån, men vi ämnar att hålla det mer etiskt än så. Vi vet också att det finns aktörer inom lånemarknaden som marknadsför sina låneerbjudanden på ett allt för aggressivt sätt. Vi är dock fast beslutna om att ärlighet varar längst, och så även bidrar till att vår lånejämförelsetjänst blir än mer populär."

Vi har även för avsikt att göra marknaden för jämförelser av snabba lån mer digital. Med det menar vi att det ska bli enklare att ta del av samtliga låneerbjudanden på ett enkelt sätt. Via SMS-Lån Online hittar man enkelt erbjudanden från samtliga av de största kreditorerna i Sverige. 

"Vi tillämpar en enkel formel: Vi samarbetar bara med kreditorer som sköter sig och utöver det beskriver vi hur man tar ett snabblån, vilka risker som existerar samt hur man tar ett snabbt lån mot en förhållandevis låg ränta. 

Avslutar webbsidans grundare.


Om PR-Direkt

Vi på PR-Direkt har gjort det enkelt för dig att lyckas med PR. Du tecknar ett PR-paket och får utmärkt exponering genom Sveriges ledande webbportaler och PR-plattformar. Resultatet blir att din nyhet, ditt företag och dina produkter når fram till rätt personer, blir omskrivna och omtalade.


Kontaktpersoner

Frida Engström
Public Relations Manager
Frida Engström