2021-04-13 05:00Pressmeddelande

Fackförbund.nu - Rusning till fackförbund

Coronakrisen har markant påverkat den svenska arbetsmarknaden och detta märks framför allt av hos landets fackförbund. Flera fackförbund noterade en ökad tillströmning av nya medlemmar under 2020. 

 

2020 blev ett mycket speciellt år för svensk arbetsmarknad. Den rådande pandemin har resulterat i att arbetslösheten har stigit och där både varsel och permitteringar har blivit vardag för många. Enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen låg varslen i mars månad under 2020 på historiskt höga nivåer.

 

Samtidigt är det tydligt att dessa tråkiga förhållanden har gynnat flera av landets fackförbund, där många av dessa har fått ökade medlemstal. Det har bokstavligt talat varit rusning till flera av landets fackförbund.

 

LO såg en ökning av nya medlemmar under 2020 för första gången på tio år. Fjolårets ökning låg på hela 22 320 medlemmar där tillväxten låg på 1,6 procent. Detta var på många sätt en vändning i kurvan eftersom LO under de sista fyra åren tappat medlemmar i många förbund.

 

Sveriges Ingenjörer noterade en ökning på 4600 nya medlemmar under 2020. En sådan ökning har förbundet inte haft sedan 2009. Det är framför allt yngre civilingenjörer med ett par års arbetserfarenhet som ansökt om medlemskap. Jämför vi denna grupp med året innan så har det ökat med hela 20 procent. Fackförbundet Ledarna/Byggcheferna såg en tillströmning på dryga 3000 medlemmar under fjolåret. Det positiva är att många av fackförbunden snabbt har lyckats ställa om för att klara av att möta behovet av stöd till de många personer som på olika sätt blivit påverkade av pandemin på ett eller annat sätt.

 

  • Det går inte att förneka att 2020 var omskakande år för den svenska arbetsmarknaden. Coronakrisen har påverkat många olika branscher och det syns framförallt hos de olika fackförbunden. Hos Fackförbund.nu har vi också märkt av ett växande intresse på sajten vilket har avspeglats i en ökad trafik. Det har både handlat om att jämföra olika fackförbund men också för att söka råd och vägledning kring frågor som rör coronapandemin, säger pressansvarig på Fackförbund.nu

 

I Danmark så har Allefagforeninger.dk noterat en liknande trend av en ökad tillströmning av medlemmar i landets olika fackförbund. Även här är det effekterna av coronakrisen som är en essentiell anledning till fler personer söker medlemskap i fackföreningar. 

 

  • Att fler väljer att ansluta sig till fackliga förbund i blåsväder är således en naturlig progress. Det är dock svårt att uttala sig huruvida fjolårets ökning är här för att stanna eller om det är tillfälligt. Vår förhoppning är naturligtvis att många av de som anslutit sig till facket kommer att inse och ta till vara på de många fördelar som ett fackligt medlemskap för med sig, säger pressansvarig.

 

Fördelarna med att gå med i ett fackförbund är många. Om man som medlem i en fackförening blir av med jobbet så har man rätt till extra ersättning genom en inkomstförsäkring. Andra fördelar är bättre arbetsvillkor, stöd och hjälp vid olika situationer samt mer inflytande.

 

Presskontakt: Fredrik Andersson info@fackforbund.nu


Om PR-Direkt

Vi på PR-Direkt har gjort det enkelt för dig att lyckas med PR. Du tecknar ett PR-paket och får utmärkt exponering genom Sveriges ledande webbportaler och PR-plattformar. Resultatet blir att din nyhet, ditt företag och dina produkter når fram till rätt personer, blir omskrivna och omtalade.