2018-12-06 13:33Pressmeddelande

Skolverket – ny kund till Publik

I våras blev det klart att Publik vunnit Skolverkets upphandling. Ramavtalet, som innefattar att hjälpa till med att skriva, redigera och sammanställa olika typer av texter för publicering i såväl tryckt som digital form, sträcker sig över två år.

Det är vår redaktionella expert Pia Runfors som kommer att vara kundansvarig för Skolverket men hela byrån kommer att samarbeta för att leverera ett så bra resultat som möjligt. Publik har tidigare haft ett ramavtal inom medieträningar för Skolverket och vi ser nu fram emot att få samarbeta igen.

Välkommen Skolverket!
Alexandra Carmback
Vd Publik


Om Publik

Vi är en PR- och kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer att nå ut och bli förstådda – och slippa bli missförstådda. Vi arbetar med rådgivning inom kommunikation, varumärkesfrågor och medierelationer samt produktion av innehåll. Dessutom utbildar vi i allt vi gör. Publik arbetar med PR och medierelationer, krishantering, Content Marketing i tryckta – digitala och sociala medier, utbildning samt strategisk rådgivning. Publiks kunder finns både inom privat näringsliv, offentligsektor samt intresse- och välgörenhetsorganisationer. De sträcker sig över många branscher och är både stora internationella företag och mindre organisationer. Vi hjälper företag och organisationer att bli omtyckta och omtalade i publika medier, förändra beteenden och attityder – och på så vis nå sina mål. Vi gör dig publik – det är vårt löfte. Vår mission är att göra världen begripligare. Det genomsyrar allt vi gör: vår rådgivning, våra utbildningar och våra produktioner. Sedan 2008 delar vi också ut Begriplighetspriset till en person som har lyckats få oss att förstå ett krångligt ämne lite bättre.

Kontaktpersoner

Alexandra Carmback
VD
Alexandra Carmback