2018-12-06 13:31Pressmeddelande

EKN

Exportkreditnämnden (EKN) har tecknat ett ramavtal med Publik där vi ska hjälpa EKN med mediekontakter. EKN försäkrar exportföretag och banker mot risken att inte få betalt så de kan genomföra fler säkra exportaffärer och lättare få finansiering.

-Vi vill vara media behjälpliga på bästa sätt och vill ta stöd av den kunskap och erfarenhet som Publik har, säger Beatrice Arnesson, kommunikationschef på EKN.

I ramavtalet ingår även medieträningar. Vi på Publik har en bakgrund inom journalistik och har rådgivit talespersoner och beslutsfattare inom både offentlig verksamhet och privat näringsliv i över tjugo år. Vi har tidigare samarbetat med EKN inom ett ramavtal. Det blir spännande att återuppta och fördjupa samarbetet ytterligare.

Välkommen,
Alexandra Carmback
Vd

 


Om Publik

Vi är en PR- och kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer att nå ut och bli förstådda – och slippa bli missförstådda. Vi arbetar med rådgivning inom kommunikation, varumärkesfrågor och medierelationer samt produktion av innehåll. Dessutom utbildar vi i allt vi gör. Publik arbetar med PR och medierelationer, krishantering, Content Marketing i tryckta – digitala och sociala medier, utbildning samt strategisk rådgivning. Publiks kunder finns både inom privat näringsliv, offentligsektor samt intresse- och välgörenhetsorganisationer. De sträcker sig över många branscher och är både stora internationella företag och mindre organisationer. Vi hjälper företag och organisationer att bli omtyckta och omtalade i publika medier, förändra beteenden och attityder – och på så vis nå sina mål. Vi gör dig publik – det är vårt löfte. Vår mission är att göra världen begripligare. Det genomsyrar allt vi gör: vår rådgivning, våra utbildningar och våra produktioner. Sedan 2008 delar vi också ut Begriplighetspriset till en person som har lyckats få oss att förstå ett krångligt ämne lite bättre.

Kontaktpersoner

Alexandra Carmback
VD
Alexandra Carmback