2019-10-29 07:45Pressmeddelande

Vi lanserar Future Living - framtidens boendekunskap

I höst lanserar vi Future Living, en löpande undersökning som bygger på en partnerskapsmodell. Tillsammans med våra partners utformar vi teman och frågeställningar och fördjupar oss på så vis i bostadsmarknadens mest brännande samtids- och framtidsfrågor. Studierna som genomförs inom ramen för Future Living syftar till att generera reell affärsnytta för våra partners i form av beslutsunderlag för affärsutveckling och marknadsföring.

Bland våra kunder har vi uppmärksammat en ökad efterfrågan på framtidsinriktade och insiktsbaserade beslutsunderlag. En vikande konjunktur, strängare amorteringskrav och lånevillkor samt negativ publicitet för nyproduktion har bidragit till dämpad efterfrågan på nya bostäder. Dessa samhälls- och konsumenttrender i kombination med ökade krav på digitalisering och en allt snabbare teknikutveckling skapar en svårspådd framtid. Med Future Living hoppas vi kunna besvara frågor som är betydelsefulla för våra kunders framtida konkurrenskraft och framgång.   

- De flesta av våra kunder är självklart kunniga om den marknad de verkar i. Många bostadsutvecklare genomför själva undersökningar men inte helt sällan är det både dyrt, tidsödande och stundtals metodiskt krävande att få bra svar på de frågor verksamheten har. Med Future Living-konceptet ger vi bostadsutvecklare och andra aktörer på bostadsmarknaden ett kostnadseffektivt alternativ med stora möjligheter att påverka frågeställningarna. Tanken är också att Future Living ska fungera som ett forum där vi hjälper till att omvandla statistik till kunskap som går att agera utifrån, säger Ellinor Lindström marknadsanalytiker och operativ chef på Prognoscentret.  

Första studien som släpps i december 2019 kommer att kartlägga attityder till nyproduktion, vilka risker man ser och vilka fördelar. Det här är frågor som känns extra aktuella just nu med tanke på den rådande marknadssituationen. Vi vet sedan tidigare att konsumenter har svårt att skilja bostadsutvecklare från varandra, att varumärkena tenderar vara lätta att blanda ihop. Det betyder att attityden till nyproduktion är en fråga som är angelägen för hela branschen.  

- Varje bostadsutvecklare vill ha en så stor bas av potentiella kunder som möjligt. Att förstå hur gemene man känner för nyproduktion skapar goda förutsättningar för att öka kundbasen. Genom att ha insikt i vilka fördelar man ska lyfta i kombination med kunskap om de risker som potentiella kunder upplever kan bostadsutvecklare förflytta människor från skepticism till att känna sig trygga med nyproduktion. Och media har givetvis en jätteviktig roll när det gäller att forma människors attityder, säger Ola Stadler marknadsanalytiker och projektledare för Future Living.

Kommande studier i Future Living kommer att fokusera på flyttmönster – med syfte att kartlägga var kunderna finns geografiskt. Därefter följer en prioriteringsundersökning för att förstå hur den bästa planlösningen utformas för olika målgrupper. I det fjärde temat är smart teknologi i hemmet i fokus och då ur både bostadsköpares och experternas perspektiv. Läs mer här: https://prognoscentret.se/future-living/

Om ni önskar mer information eller vill ta del av rapporten är ni välkomna att kontakta Ola Stadler, Prognoscentret AB: 08-440 93 69, Mail: ola.stadler@prognoscentret.se

Prognoscentret AB har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Med utgångspunkt i välutvecklade analysverktyg, ett stort nätverk och kompetenta medarbetare erbjuder vi många typer av analyser som ger stöd i taktiska, strategiska och operationella val. Prognoscentret representerar både Norge och Sverige i Euroconstruct, ett europeiskt nätverk bestående av de 19 ledande analysinstitutionerna i EU-området, (www.euroconstruct.org).  Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Ola Stadler
Marknadsanalytiker
Ola Stadler

Relaterad media