2021-02-11 10:20Pressmeddelande

Småhusköparna är nöjdast med Eksjöhus och SmålandsVillan

På torsdagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade Prognoscentret de företag som har högst kundnöjdhet. Småhusleverantörerna Eksjöhus och SmålandsVillan vinner i klassen för styckebyggda småhus med ett NKI-värde på 77. På tredje plats återfinns A-hus och Älvsbyhus som har varit på prispallen tre år i rad. Båda dessa aktörer har ett NKI-värde på 76. 

- I branschmätningen ser vi att Sveriges småhusleverantörer presterar allt mer lika d.v.s. skillnaden mellan de bästa aktörerna och de med lägst kundnöjdhet blir allt mindre. Detta är en mycket gynnsam utveckling för alla konsumenter som vill bygga hus, säger Erika Knutsson, NKI-ansvarig marknadsanalytiker på Prognoscentret. 

Kundnöjdheten blir allt bättre 

Branschindex för styckebyggda småhus landar under 2020 på 72 vilket är en fin förbättring med två poäng från året innan. Jämfört med projektbyggda bostäder ligger småhusleverantörerna fyra poäng bakom bostadsutvecklarnas toppnotering 2020. 

Husen får högsta betyg och mjukare värden blir allt bättre 

Det är framförallt pålitligheten, i form av att t.ex. hålla allt man lovar, undvika och hantera fel i husen samt ha tydliga rutiner, som påverkar hur nöjd köparen blir. Även den personliga servicen och kvaliteten på utförda hantverksarbeten bidrar tydligt till kundnöjdheten. Inom samtliga områden ser vi en förbättring. 

- I mångt och mycket bestämmer köparen själv hur huset ska se ut. Det innebär att husets kvalitet har mindre påverkan på hur nöjd man är med småhusleverantören. I år ser vi att småhusaktörerna har jobbat med sin service och kundens köpprocess vilket har bidragit till nöjdare kunder. Det är även sannolikt att pandemin har gjort att man har mer överseende med fel och brister samtidigt som ett nytt boende har känts extra värdefullt i den här situationen, fortsätter Erika Knutsson. 

Undersökningarna har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 1900 svar från personer som köpt ett styckebyggt småhus. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Erika Knutsson
NKI-ansvarig marknadsanalytiker
Erika Knutsson