2021-02-18 07:40Pressmeddelande

Så renoverade svensken 2020

2020 var ett rekordår för renoveringsmarknaden i Sverige som på helåret omsatte cirka 50 miljarder kronor. En förklaring är att många branscher, till följd av omfattande finanspolitiska stöd, klarade sig oväntat bra i krisen och att sysselsättningen därmed kunde hållas uppe under året. En het bostadsmarknad till följd av stigande priser och låga räntor är en annan.

Distansarbete och mycket tid tillbringad i hemmet har inneburit en uppvärdering av våra bostäder samtidigt som outnyttjade reskassor och att börsen återhämtade sig ordentligt efter raset i mars är andra faktorer som stärkte svenskarnas möjligheter till konsumtion. Därtill har nya behov uppstått och eventuella brister i bostaden blivit mer påtagliga när vi tillbringat mer tid hemma.

- I analystjänsten ReStory undersöker vi renoveringskundens köpprocess - från att behovet uppstår hela vägen till utvärderingen av köpet. Vi bryter ned resultaten på olika målgrupper och på många olika renoveringsprodukter såsom kök, badrum, golv, fönster och färg. Den typiske renoveraren i vår undersökning under förra året var en 46-åring boende i storstad som i genomsnitt utfört 2,4 renoveringar under en tolvmånadersperiod, säger Anna Brinkhagen, produktansvarig.    

Prognoscentret har nu sammanställt en rapport baserad på de enkätsvar som insamlats för ReStorys räkning. I renoveringsrapporten ”Så renoverade svensken 2020” kan vi bland annat se att:

  • Drygt hälften, inte helt oväntat, anger slitage som främsta anledning till renoveringen.
  • 34 procent av alla svarande uppger att de informerat sig innan köpet med hjälp av personliga rekommendationer. Ju yngre köpare desto oftare används personliga rekommendationer.
  • Det i genomsnitt tar 5,1 veckor att slutföra ett köp.  
  • Vitvaror och yttertak är de produkttyper som prisjämförs mest.
  • 2 av 5 tapetkunder inte kan svara på vilket varumärke de köpt.
  • Snittkvittot för golv är lägre i butik jämfört med när golvet inhandlats genom hantverkare.
  • Vitvaror är den kategori som högst andel uppger att de handlat online. Minst andel onlineköp återfinns bland de som köpt invändig färg, med endast 2 %.
  • När renoveraren får utvärdera sitt köp och det färdiga resultatet så visar det sig att nöjdheten är mycket hög. Med ett NKI-värde på 84 så tangerar den genomsnittlige renoveraren extraordinär nöjdhet enligt NKI-skalans etablerade mått. Av alla undersökta produkttyper så är tapetkunden allra nöjdast, tätt följt av de som inhandlat invändig färg och förvaring.

Rapporten ger ett smakprov på de olika faser i köpprocessen som går att analysera i ReStory. Vill du läsa rapporten i sin helhet så hittar du den här.

Fakta om ReStory
• Analystjänst för byggvaruproducenter och byggvaruhandlare
• Kartlägger befintliga och möjliga kunders köpprocess.
• Resultat redovisas i en applikation.
• Datainsamling och uppdatering av applikation sex gånger per år
• Möjlighet att följa och jämföra upp till 13 produktgrupper.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.