2023-12-08 13:00Pressmeddelande

Prognoscentret tar över driften av Byggmaterialindex

Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna och Patric Lindqvist, affärsområdeschef marknadsinsikt PrognoscentretMonica Björk, vd Byggmaterialhandlarna och Patric Lindqvist, affärsområdeschef marknadsinsikt Prognoscentret AB

Från och med den 1 januari 2024 tar marknadsanalysföretaget Prognoscentret över drift och utveckling av Byggmaterialindex. Byggmaterialindex ägs av förbundet Byggmaterialhandlarna och utgör den ledande källan till information om den svenska bygghandelns utveckling.

Från och med den 1 januari 2024 tar marknadsanalysföretaget Prognoscentret över drift och utveckling av Byggmaterialindex vilket omfattar såväl datainsamling som bearbetning och leverans.

- Vi är oerhört glada över att inleda ett partnerskap med Prognoscentret som ju uteslutande tillhandahåller analystjänster till byggmarknadens olika aktörer och därmed sitter på omfattande kunskap om vår bransch och drivkrafterna för densamma. En annan viktig anledning till att vi valde Prognoscentret som leverantör är att de har hjälpt oss att utarbeta ett nytt prisindex som gör det möjligt att också följa utvecklingen i volym eller fasta priser. Det här är en stor förbättring som har efterfrågats av många aktörer, inte minst i spåren av pandemin och den allmänna inflationen, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna

I tillägg till det nya prisindexet introduceras även ett antal andra nyheter och förbättringar av tjänsten.  Bland annat görs en satsning på att öka digitaliseringsgraden, både för de byggmaterialhandlare som rapporterar in data men också för alla användare av tjänsten.

- Det handlar i första hand om att kvalitetssäkra processerna för att minska risken för att något blir fel, men även att förbättra tillgängligheten och flexibiliteten för olika mottagare eller läsare. Ett annat område som vi arbetar med är att förbättra upplevelsen för de byggmaterialhandlare som rapporterar in sin försäljningsdata. Så småningom kommer vi att kunna erbjuda dessa aktörer möjlighet att på ett enkelt sätt kunna jämföra sin försäljningsutveckling mot marknaden totalt, säger Patric Lindqvist, affärsområdeschef Marknadsinsikt på Prognoscentret. 

Nyheter som introduceras i Byggmaterialindex 2024:

  • Marknadsutveckling i fasta priser (volymutveckling)
  • Ett nytt Prisindex baserat på data från Buildflow och viktat med omsättningsdata
  • Leverans via applikation för ökad användarvänlighet och högre flexibilitet
  • Prognoser baserade på hur utvecklingen i underliggande segment utvecklas samt hur inköpskanalerna ser ut för olika kund- och varugrupper


Om Byggmaterialindex
Byggmaterialindex är en prenumerationstjänst som förser läsaren med viktiga nyckeltal och ger en djup insikt i marknadstrenderna och vad som driver försäljningen i byggmaterialhandeln. Indexet baseras på validerad, anonymiserad och aggregerad försäljningsstatistik från branschens aktörer (förbundets medlemmar) och bidrar därigenom med värdefulla insikter till såväl medlemmar som förbund och andra abonnenter. Med utgångspunkt i BK04 erbjuds också möjlighet att följa utvecklingen för olika produkter baserat på ett urval av cirka 90 huvudgrupper.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Patric Lindqvist
Affärsområdeschef marknadsinsikt
Patric Lindqvist