2020-04-07 06:34Pressmeddelande

Prognoscentret stärker sin tjänsteportfölj genom förvärv av BuildFlow

Prognoscentret AB förvärvar BuildFlow ABs tjänster med tillhörande databas och utvecklade matchningssystem. BuildFlow har sedan 2014 samlat in priser från byggvaruhandeln och har idag fem miljoner prispunkter från cirka 220 olika butiker från den svenska och norska marknaden.

Genom förvärvet av BuildFlow och deras tjänster Insight och Connect förstärker Prognoscentret sin tjänsteportfölj i en byggmarknad som kommer fortsätta att transformeras vad det gäller informationsinhämtning, köpbeteende och kanalval. En vidareutveckling i gemensam regi innebär nya och förbättrade beslutsunderlag för arbete med prisstrategier men också en möjlighet att befästa tjänsten Connect som ett viktigt bidrag för transparenta och effektiviserade inköp.

Prisinsamlingen sker på daglig basis där varorna kategoriseras enligt BK04 respektive NOBB och matchas mot exakta och liknande artiklar. Det ger kunderna möjlighet att följa stora mängder data som ger relevant beslutsunderlag i strategi- och prissättningsarbetet.

- Jag är stolt över att vi kan göra den här satsningen trots situationen som råder men vi ser det som ett strategiskt viktigt förvärv som kommer att ge oss nya möjligheter i en fortsatt vidareutveckling av byggmarknaden, säger Patric Lindqvist, VD för Prognoscentret AB.

BuildFlows tjänster i både Sverige och Norge drivs nu vidare genom Prognoscentret Fler tjänster utifrån byggmaterialdata är dessutom att vänta.

- Prognoscentret är en perfekt köpare för det unika vi utvecklat kring basprodukter och jag vet att de kan hjälpa till att vidareutveckla erbjudandet till våra befintliga och nya kunder, säger Magnus Svensson, tidigare VD på BuildFlow AB, som följer med till Prognoscentret med ansvar för tjänsteområdena Insight och Connect.

Genom BuildFlows senaste tjänst Connect kan byggföretag, fastighetsförvaltare, hantverkare och andra som inhandlar byggmaterial enkelt och snabbt hitta, jämföra och beställa artiklar till sina projekt.

- BuildFlow Connect är en väldigt spännande tjänst som bidrar till att spara tid i alla led när det gäller information och priser kring byggmaterial, säger Patric Lindqvist.

BuildFlow Connect finns idag i Sverige och Norge och tjänsten ger sparar tid och pengar till alla som arbetar med byggmaterialinköp. Byggentreprenörerna kan göra sin prisinhämtning direkt och se aktuella rabattavtal. Byggvaruhusen binder inte personal på manuella hanteringar och får in alla förfrågningar kring byggmaterial med sina egna artikelnummer.

- Importen av kalkylfiler med direktöversättning till respektive kedjas artikelnummer och pris är den stora styrkan med systemet och besparar både tid och minimerar risken för felbeställningar, avslutar Magnus Svensson.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Patric Lindqvist
Affärsområdeschef marknadsinsikt
Patric Lindqvist