2020-06-17 08:15Pressmeddelande

Hyresgäster lika nöjda som nyproduktionsköpare, men av andra orsaker

Hyresgäster i nyproducerade bostäder är nöjda vid inflyttning. Det visar en NKI-undersökning bland personer som flyttat in i en nyproducerad hyresrätt under 2019, genomförd av Prognoscentret 

NKI-värdet bland hyresgästerna uppgår till 73 på en 100-gradig skala. Detta är i den högre delen av intervallet för medelhög kundnöjdhet (65-75). Resultatet står sig bra med andra branscher. Till exempel kan nämnas att den relevanta jämförelsebranschen för projektbyggda bostads- och ägarrätter har ett NKI-värde på 72.  

Lika nöjda som bostadsköparna men av andra orsaker 
Skillnaden i nöjdhet mellan hyresgäster och köpare av bostads- eller ägarrätter är alltså liten, men vad som ligger till grund för nöjdheten skiljer sig åt mellan branscherna. Hyresgästerna bedömer hantverkskvaliteten och pålitligheten över lag mer positivt. Nyproduktionsköparna å andra sidan anser att bostädernas grundstandard och planlösning är bättre samtidigt som de upplever en högre prisvärdhet.

Personalen en styrka… men bostaden och pålitligheten kan bli bättre 
I båda branscherna är den personliga servicen är mycket bra, framför allt personalens bemötande. Hyresgästerna tycker att även bostadskvalitet och pålitlighet är bra, men inom dessa områden kan bostadsutvecklarna bli ännu bättre.  

Störst utrymme för förbättring finns vad gäller förvaring i bostäderna. Förväntningarna på förvaringsutrymmen är ofta låga när det gäller nyproducerade bostäder och det ligger därför en möjlighet i att överraska positivt genom bättre planerade eller smartare inredda förvaringsutrymmen. Även kvaliteten på hantverksarbeten kan bli bättre vilket skulle vara positivt för såväl upplevelsen av bostaden som känslan av pålitlighet då en felfri bostad är en av de grundläggande löftena som en hyresgäst ges. 

Prisvärdheten dämpar nöjdheten 
Känslan av prisvärdhet har stor betydelse för nöjdhet. Bostadsutvecklare som producerar bostads- eller ägarrätter gynnas av att köparna många gånger har gjort en bra affär och upplever hög prisvärdhet. Vid produktion av hyresrätter får bostadsutvecklarna inte samma draghjälp. Snarare upplevs boendet som extra dyrt i förhållande till hyresnivåerna i befintligt hyresbestånd.  

Tack vare en hög pålitlighet blir hyresgäster nöjda trots att prisvärdheten inte hjälper till. Med fortsatt fokus på färre fel och bättre felhantering kommer nöjdheten att bli ännu högre. 

Om undersökningen
Undersökningarna har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas på cirka 700 svar från hyresgäster i nyproducerade projektbyggda bostäder. Prognoscentrets mätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. 

 Prognoscentret mäter kundnöjdhet för en stor majoritet av Sveriges bostadsutvecklare och småhustillverkare. Varje år presenterar vi resultat som beskriver kundnöjdheten för köpare av projektbyggda bostäder och styckebyggda småhus. I år presenterar vi för första gången även hur nöjdheten ser ut bland de som valt att hyra en nyproducerad bostad. Rapporten täcker inte branschen som helhet men ger relevanta referensvärden och en beskrivning av vad som skapar nöjdhet bland nyproduktionens hyresgäster. Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Erika Knutsson
Marknads- och utvecklingschef
Erika Knutsson