2022-06-14 08:29Pressmeddelande

Europas byggmarknader dämpas av Ukrainakrig och stigande byggkostnader

Positiv tillväxt för byggmarknadens samtliga segment väntas under hela prognosperioden. Positiv tillväxt för byggmarknadens samtliga segment väntas under hela prognosperioden.

Fredagen den 10 juni gick Euroconstructs byggmarknadskonferens av stapeln i Warsawa, Polen. Under konferensen presenterades nätverkets nya prognoser för nitton europeiska bygg- och anläggningsmarknader. Bedömningarna visar att Europa nu är tillbaka på positiva tillväxtnivåer efter några ansträngda pandemiår.
 
Under 2022 väntas de totala investeringarna i Euroconstruct-området uppgå till 1896 miljarder euro, en ökning med drygt två procent jämfört med 2021. Även under 2023 och 2024 väntas positiv tillväxt, men på lägre nivåer än vad nätverket tidigare bedömt.  

Konferensen präglades trots allt av positiva tongångar trots det negativa trycket från stigande byggmaterialkostnader och ökande energipriser, oroande inflationsnivåer och en märkbar osäkerhet relaterat till Rysslands aggressiva krigföring i Ukraina.

Under den aktuella prognosperioden 2022-2024 väntas växande bygginvesteringar i hela Euroconstruct-området. De femton västeuropeiska Euroconstruct-länderna (EC-15) bedöms få en tillväxt på drygt 6 procent, medan investeringarna i de central- och östeuropeiska marknaderna ökar något mer (+6,4 procent).  

I Tyskland, Europas största byggmarknad, finns dock tecken på stagnation. Förra året minskade investeringarna med 1,2 procent efter en positiv utveckling under 2020 (+1,3 procent). Under prognosperioden väntas endast en modest tillväxt på 1,5 procent. 

För de Skandinaviska länderna är bilden splittrad. I såväl Sverige som Finland väntas sjunkande investeringsnivåer, medan byggaktiviteten i Norge och Danmark ökar under prognosperioden.  

Totala bygginvesteringar (realökning i procent) i Euroconstruct-länderna.

Totala bygginvesteringar (realökning i procent) i Euroconstruct-länderna.

 

Prognoscentret är Sveriges representant i det europeiska analysnätverket Euroconstruct. Nätverket är specialiserat på analyser och prognoser av de europeiska bygg- och anläggningsmarknaderna. Läs mer om Euroconstruct härOm Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.