2022-01-20 07:55Pressmeddelande

Ellinor Lindström ny vd på Prognoscentret AB

Ellinor Lindström, ny vd på PrognoscentretEllinor Lindström, ny vd på Prognoscentret

Ellinor Lindström har den 19 januari tillträtt som ny vd på Prognoscentret AB. Ellinor efterträder Patric Lindqvist som efter sjutton år och på eget initiativ lämnar vd-rollen. Patric Lindqvist stannar kvar inom bolaget som affärsområdeschef och senior analytiker.

Ellinor Lindström kommenterar: ”Jag ser fram emot att fördjupa min delaktighet i företagets fortsatta resa. Det råder inga tvivel om att den nordiska byggmarknaden har ett växande behov av marknads- och kundinsikter och att vi med ny teknik och nya arbetssätt kommer att kunna möta våra kunders behov på ett effektivare sätt och med större kundvärden.”

Ellinor Lindström kommer senast från en tjänst som operativ chef på Prognoscentret. Hon har tidigare även haft rollen som produktansvarig marknadsanalytiker på Prognoscentret och då varit en nyckelperson i uppbyggnaden och utvecklingen av produktområdet kundnöjdhetmätningar för bostadsbranschen. Ellinor har en magisterexamen i samhällsvetenskap och en bakgrund som analytiker på JM.  

Prognoscentret AB har tillsammans med sitt norska systerföretag Prognosesenteret AS haft en stark tillväxt under de senaste åren. Bolagen tillhandahåller marknadsanalyser, kundinsikter och prognoser för aktörer i den nordiska bygg- och fastighetsbranschen. Bolagens omsättning ligger idag på 80 miljoner kronor. Bolagen ingår i koncernen 4CastGroup.

Patric Lindqvist kommenterar: ”Det känns väldigt bra att efter så lång tid få lämna över stafettpinnen till Ellinor. Vi har arbetat tillsammans under en lång tid vilket gör mig trygg om att hon med sin energi, sin kunskap och sin förmåga att utveckla organisationen kommer att kunna bidra starkt till vår fortsatta tillväxtresa. Jag ser också fram emot att stötta henne i frågor som jag har utvecklat kunskap och erfarenheter kring samt att i större grad få möjlighet att utveckla våra tjänster inom affärsområdet marknadsinsikt.”Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Patric Lindqvist
Affärsområdeschef marknadsinsikt
Patric Lindqvist
Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström