2023-02-09 10:30Pressmeddelande

Eksjöhus är småhusleverantören med nöjdast kunder 2022

Under torsdagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade analysföretaget Prognoscentret företagen och bostadsprojekten med högst kundnöjdhet 2022.

Småhusleverantören Eksjöhus vinner kategorin för styckebyggda småhus med ett NKI-värde på 72. Andraplatsen intas i år av Fiskarhedenvillan på NKI 71. Tredjeplatsen delas mellan SmålandsVillan och Älvsbyhus på NKI 70.

Prognoscentrets NKI-undersökning bland Sveriges småhustillverkare omfattar 18 företag och bygger på löpande utvärderingar från köpare av småhus. Årets resultat baseras på cirka 2 000 svar från köpare av styckebyggda småhus.

Nöjdheten nedåt i branschen
Branschindex för styckebyggda småhus landar under 2022 på 67 vilket är en försämring jämfört med tidigare år. Branschens medelvärde motsvarar dock fortfarande en medelgod nöjdhet enligt den etablerade NKI-skalan. 

- Nu har vi mätt nöjdhet bland småhusköpare sedan 2018 och sedan dess har nöjdheten i branschen ökat varje år, med undantag för 2021 då den sjönk marginellt. 2022 ser vi dock en kraftig försämring. Branschen som helhet tappar hela fyra enheter även om enskilda bolag naturligtvis presterar bra, säger Erika Knutsson marknads- och utvecklingschef på Prognoscentret.

2022 har varit ett krävande år för småhusbranschen. Den höga efterfrågan under pandemin har medfört svårigheter att leverera i tid och med högsta kvalitet. Lägger man sedan till materialbrist och kostnadsökningar så är sjunkande nöjdhet en väntad följd.

- Huset har köparna själva valt och utformat vilket gör att husets fördelar snarare ses som köparens eget verk än småhusleverantörens förtjänst. Det innebär att husets grundläggande kvaliteter även i år har mindre påverkan på hur nöjd man är med sin småhustillverkare. För att få nöjdare kunder behöver branschen arbeta för en mer pålitlig service där är viktig del är att hålla samtliga tidsplaner, fortsätter Erika Knutsson. 

Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström
Erika Knutsson
Marknads- och utvecklingschef
Erika Knutsson