2022-01-24 11:33Pressmeddelande

Byggvarukedjorna med starkast varumärke

För första gången sedan 2014 då Prognoscentret började mäta Brand Equity för Sveriges byggvarukedjor stoltserar Bauhaus inte ensam i toppen. I den senaste mätningen som genomfördes i december 2021 delas förstaplatsen med Byggmax.

På andra plats placerar sig XL-Bygg, tätt följt av K-Rauta och Beijer Byggmaterial. 

"De två kedjorna i toppen har lite olika profiler. Byggmax har etablerat sig som en lågprisaktör med stark lokal närvaro, medan Bauhaus har ett mindre antal stora butiker spridda över landet. Kännedomen är hög för båda varumärkena men sett till kvalitet så ligger Bauhaus något högre enligt konsumenterna.", säger Magnus Olsson, ansvarig för Prognoscentrets varumärkesmätningar. 

Placering (Brand Equity inom parentes):

1. Byggmax (58)
1. Bauhaus (58)
2. XL-Bygg (49)
3. K-Rauta  (48)
3. Beijer Byggmaterial (48)
4. Hornbach (42)
5. Bolist (32)
6. Woody (29)

Brand Equity-måttet bygger på fyra undersökta dimensioner; kännedom, association, kvalitet och lojalitet. Undersökningen genomförs två gånger per år mot ett representativt urval av allmänheten.   

Mätningen visar också att Byggmax är det starkare varumärket bland män, medan Bauhaus toppar bland kvinnorna. Byggmax har en starkare ställning i landets norra och mellersta delar, medan Bauhaus är starkast i storstadsregionerna.

 

Prognoscentrets varumärkesundersökningar omfattar hela byggbranschen, t.ex. bostäder, kök, badrum,  dörrar, VVS och förvaring, och genomförs i hela Europa. Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Magnus Olsson
Marknadsanalytiker
Magnus Olsson