2023-02-13 07:12Pressmeddelande

Byggfakta Group förvärvar Prognoscentret och skapar en nordisk marknadsledare inom Insights & Analytics

Byggfakta Group (Byggfakta) har förvärvat cirka 73 procent av aktierna i det norska bolaget 4CastGroup AS som består av dotterbolagen Prognoscentret AB och Prognosesenteret AS.  

Byggfaktas förvärv av 4CastGroup (Prognoscentret) skapar strategiska möjligheter och synergier tillsammans med Byggfaktas befintliga verksamhet inom projektinformation i Norden och Europa. Byggfakta utvecklar i och med förvärvet ett fullskaligt erbjudande för business intelligence (BI) för bygg- och anläggningsmarknaden. Sedan tidigare äger Byggfakta det finska bolaget Forecon, ledande aktör i Finland inom samma nisch som Prognoscentret. Genom förvärvet integreras Forecon och 4CastGroups verksamheter i Norden.

”Byggfakta har haft ögonen på Prognoscentret en längre tid och jag är mycket glad över att vi nu kan starta vår gemensamma resa. Bolaget passar väl in i Byggfakta Group och stärker vårt erbjudande inom Business Intelligence för byggbranschen. Ett BI-erbjudande som bygger på Prognoscentrets väletablerade marknadsposition och tunga kompetens inom statistisk analys kompletterar och stärker våra existerande affärsdataerbjudanden och mjukvarulösningar. Kombinationen av erbjudanden förväntas generera intäktssynergier samtidigt som tillgången till Byggfaktas data, undersökningsorganisation och koncernfunktioner öppnar upp för synergier på kostnadssidan. Genom integreringen med finska Forecon skapar vi dessutom den ledande nordiska aktören inom BI för byggbranschen med goda förutsättningar att i ett nästa steg etablera erbjudandet i fler länder inom Byggfaktas ständigt växande globala nätverk.”, säger Dario Aganovic, vd Byggfakta Group.  

4CastGroup kommer fortsatt att drivas under ledning av Bjørn Birkeland, vd, som kvarstår i sin roll och fortsätter att utgöra en betydande aktieägare. Alla anställda bolagssäljare kvarstår i sina befintliga roller och som minoritetsägare efter förvärvet.

”Prognosesenteret och Prognoscentret har under årens lopp vuxit till att bli den dominerande aktören inom byggmarknadsprognoser och analys med två mycket starka varumärken i både Norge och Sverige. Det har varit en fantastisk resa så här långt, och det är med glädje vi nu kliver in i Byggfakta. Vi kommer nu in i ett ännu större sammanhang, där Byggfaktas befintliga kundbas och närvaro i flera intressanta marknader ger oss förutsättningar för fortsatt tillväxt och geografisk expansion”, säger Bjørn Birkeland, CEO 4CastGroup/Prognosesenteret.  

För Prognoscentrets kunder kommer förvärvet inte ha någon påverkan på annat sätt än att tjänsteutbudet utökas. Prognoscentret kommer att fortsätta leverera oberoende prognoser, marknadsanalyser och beslutsunderlag så som man gjort sedan 1978.   

4CastGroup AS med Prognosesenteret AS och Prognoscentret AB omsatte 2022 cirka MNOK 86 med god EBITDA-marginal. Av bolagets totala intäkter utgörs cirka 70 procent av abonnemangsintäkter.

4CastGroup förväntas konsolideras i Byggfakta under mars 2023 och kommer att ingå i Byggfaktas rörelsesegment Construction Solutions - Nordic. Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under 2023.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström