2021-02-11 10:20Pressmeddelande

BoKlok och Riksbyggen har nöjdast kunder 2020

På torsdagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade Prognoscentret de företag som har högstkundnöjdhet. Bostadsutvecklarna BoKlok och Riksbyggen vinner i klassen för projektbyggda bostäder med ett NKI-värde på 79. På tredje plats återfinns hela fyra aktörer; Besqab, HSB, JM och Peab alla med ett NKI-värde på 78.  

- Det är rekordhög konkurrens på toppen i år. Att sex aktörer placerar sig inom ett spann av två NKI-poäng har vi aldrig varit i närheten av tidigare. Dessutom ser vi att branschen som helhet presterar mer jämnt d.v.s. nöjdheten varierar allt mindre mellan olika bostadsutvecklare vilket gynnar branschen som helhet, säger Ellinor Lindström, operativ chef på Prognoscentret. 

Förbättrad kundnöjdhet till följd av högre kvalitet…och kanske corona!? 

Branschindex landar 2020 på 76 vilket är hela fyra poäng högre än året innan och dessutom en rekordnotering. Sveriges bostadsköpare (av projektbyggda bostäder, såväl lägenheter som småhus) är mycket nöjda. Uppgången förklaras av att alla kvalitetsbetyg har förbättrats kraftigt vilket ligger i linje med att många aktörer under en längre tid har jobbat hårt för att förbättra sin kundnöjdhet.  

- Kunderna upplever en förbättrad kvalitet och det råder inga tvivel om att det borde leda till att nöjdheten ökar. Dock är förbättringen större än väntat vilket skulle kunna förklaras med att bostadsköparna under pandemin har mer överseende med fel och brister samtidigt som ett nytt boende har känts extra värdefullt under den här perioden, säger Ellinor Lindström. 

I garantiundersökningen, som genomförs två år efter inflyttning, ligger nöjdheten kvar på en relativt låg nivå med ett NKI-värde på 65Här ser vi inga kvalitetsförbättringar och eftermarknaden framstår fortsatt som ett tydligt förbättringsområde för Sveriges bostadsutvecklare.  

Bästa projekt till Peabs Pålsjö Hage  

I år är det Peab som får utmärkelsen ”Bästa projekt” för Pålsjö Hage i Helsingborg. Projektet har ett NKI-värde på mycket höga 91.  

Undersökningarna har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 11 000 svar från köpare av projektbyggda bostäder. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström