2022-02-11 11:05Pressmeddelande

Besqab, BoKlok och Peab har 2021 års nöjdaste kunder

Under fredagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade marknadsanalysföretaget Prognoscentret företagen med högst kundnöjdhet 2021. 

Besqab, BoKlok och Peab vinner i klassen för projektbyggda bostäder med ett NKI-värde på 79, och delar därmed på förstaplatsen bland de femtiotalet bostadsutvecklare som ingår i undersökningen.

- Det är imponerande att branschen lyckas bibehålla den höga kundnöjdheten från rekordåret 2020. Att vi dessutom har tre aktörer överst på pallen med så hög kundnöjdhet säger något om branschen som helhet, säger Ellinor Lindström, VD på Prognoscentret. 

Branschens nöjdhet kvar på förra årets rekordhöga nivå
Branschindex landar 2021 på 76 vilket är samma nivå som året innan. Sveriges bostadsköpare (av projektbyggda bostäder, såväl lägenheter som småhus) är mycket nöjda, enligt den internationellt etablerade nöjdhetsskalan.  

I garantiundersökningen, som genomförs två år efter inflyttning, är däremot nöjdheten lägre än någonsin i branschmätningens historia. NKI-värdet på 63 innebär att värdet för första gången ligger under gränsen för vad som räknas som medelgod nöjdhet. Här syns tydliga kvalitetsförsämringar och eftermarknaden utgör därmed ett förbättringsområde för Sveriges bostadsutvecklare.  

- Vi kan konstatera att brister i ytfinish, materialval och företagens service vid felhantering drar ner kundernas upplevelse efter inflyttning. Årets resultat talar för ett missnöje på bredare front som långsiktigt riskerar branschens goda rykte, säger Ellinor Lindström.

Peabs projekt Brf Hamnutsikten vinner bästa projekt
I år är det återigen bostadsutvecklaren Peab som får utmärkelsen ”Bästa projekt”, denna gång för Brf Hamnutsikten i Hammarö. Projektet har ett NKI-värde på mycket höga 91.  


Prognoscentrets NKI-undersökning bland bostadsutvecklare genomförs i samarbete med nästan 50 aktörer och bygger 2021 på 12 000 svar från köpare av projektbyggda bostäder. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström
Erika Knutsson
Marknads- och utvecklingschef
Erika Knutsson