2024-02-09 10:35Pressmeddelande

BESQAB är bostadsutvecklaren med nöjdast kunder 2023

NKI-emblem Årets nöjdaste kunder 2023 bostadsutvecklareNKI-emblem Årets nöjdaste kunder 2023 bostadsutvecklare

Under fredagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade analysföretaget Prognoscentret företagen och bostadsprojekten med högst kundnöjdhet 2023. 

Besqab vinner i klassen för projektbyggda bostäder med ett NKI-värde på 81. Det är tredje året i rad som Besqab står högst upp på prispallen. Besqabs höga kundnöjdhet ligger kvar nästan oförändrad från året innan. På andra plats återfinns Derome med ett NKI-värde på 79 och den sista platsen på prispallen kniper JM med ett NKI-värde på 78.

Nöjdheten vid inflyttning sjunker ytterligare 2023
Branschindex under året landar på 72 vilket är en nedgång med två enheter jämfört med 2022. Värdet ska tolkas som att kundnöjdheten är medelhög åt det bättre hållet.

- Under 2022 kunde vi konstatera att den pandemiboost, som kom av att hemmet fick en större betydelse för människor, var helt borta. Den negativa utvecklingen har tyvärr fortsatt under 2023 men samtidigt ska sägas att bostadsköparna trots detta är klart nöjda med sin bostadsutvecklare. I år ser vi att prisvärdhet har försämrats vilket inte är förvånande med tanke på lägre bostadspriser men det ska också sägas att även pålitligheten och bostadskvaliteten backar något. Sammantaget ger detta en inte lika hög kundnöjdhet som de senaste åren, säger Ellinor Lindström vd på Prognoscentret.    

Men efter två år stärks kundnöjdheten
Två år efter inflyttning genomförs en ytterligare en NKI-undersökning som alltid har uppvisat lägre NKI-värden jämfört med inflyttningsmätningen. En förklaring till det är att förälskelsefasen sannolikt klingat av efter två år. Branschens garantivärde förbättras dock kraftigt under 2023 och nöjdheten når nu medelgod nivå. Vi kan se att det rör sig om ett allmänt lyft där de flesta företag har förbättrat den mer långsiktiga nöjdheten.

Besqabs Nacka Strand Verkstaden vinner bästa projekt
Bostadsutvecklaren Besqab har utvecklat det bostadsprojekt som under 2023 uppnått den högsta kundnöjdheten. Projektet som heter Nacka Strand Verkstaden och kunderna är så nöjda att NKI-värdet landar på höga 88.  

Prognoscentrets NKI-undersökning bland bostadsutvecklare genomförs i samarbete med 40 aktörer och bygger 2023 på nästan 10 000 svar från köpare av projektbyggda bostäder. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer om Prognoscentrets branschmätning för bostadsutvecklare härOm Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Erika Knutsson
Marknads- och utvecklingschef
Erika Knutsson