2023-02-09 10:30Pressmeddelande

BESQAB är bostadsutvecklaren med nöjdast kunder 2022

Under torsdagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade analysföretaget Prognoscentret företagen och bostadsprojekten med högst kundnöjdhet 2022. 

Besqab vinner i klassen för projektbyggda bostäder med ett NKI-värde på 82. Det är andra året i rad som Besqab står högst upp på prispallen. Besqab höjer sitt resultat med hela tre enheter jämfört med året innan. På andra plats återfinns två aktörer, JM och OBOS Kärnhem, båda med ett NKI-värde på 79.

Nöjdheten vid inflyttning sjunker något under 2022
Branschindex under året landar på 74 vilket är en nedgång med två enheter jämfört med rekordåren 2020 och 2021. Värdet är dock så pass högt att det hamnar strax under nivån för mycket hög kundnöjdhet.

- Under pandemiåren 2020 och 2021 noterades rekordhöga NKI-värden i branschen vilket kunde förklaras av att bostadsutvecklarna höjde kvaliteten men också av en pandemiboost som kom av att hemmet fick en större betydelse för människor. 2022 sjunker branschens NKI-värde ned till 74. Mycket tyder på att pandemieffekten nu är borta. Däremot kan vi inte se att kundernas värdering av prisvärdheten har fått större betydelse - något man skulle kunna tro med tanke på höstens fokus kring sjunkande bostadspriser, säger Ellinor Lindström vd på Prognoscentret.    

Efter två år vänder NKI uppåt
Två år efter inflyttning genomförs en garantiundersökning som historiskt sett uppvisat lägre NKI-värden jämfört med inflyttningsmätningen. En förklaring till det är att köparens förälskelsefas då sannolikt klingat av samt att bostadsutvecklarna helt enkelt levererar lägre kvalitet i eftermarknaden. Branschens garantivärde vänder dock uppåt 2022 och nöjdheten når nu precis medelgod nivå. Eftermarknaden utgör fortsatt ett förbättringsområde för Sveriges bostadsutvecklare.

HSBs projekt Brf Stinsen vinner bästa projekt
Bostadsutvecklaren HSB har utvecklat det bostadsprojekt som under 2022 uppnått den högsta kundnöjdheten. Projektet Brf Stinsen ligger i Falkenberg och kunderna är så nöjda att NKI-värdet landar på höga 88.  

Prognoscentrets NKI-undersökning bland bostadsutvecklare genomförs i samarbete med nästan 50 aktörer och bygger 2022 på nästan 13 000 svar från köpare av projektbyggda bostäder och småhus. Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström
Erika Knutsson
Marknads- och utvecklingschef
Erika Knutsson