2023-04-05 14:04Pressmeddelande

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse utökar styrelsen och får ny representant i det konstnärliga rådet

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse, PREKS, meddelar att Janne Sirén och Lars Strannegård tillträder stiftelsens styrelse, och Elisabeth Millqvist efterträder Lars Nittve i det konstnärliga rådet. Stiftelsen bildades hösten 2019 på initiativ av Kronprinsessparet med syfte att främja kulturverksamhet i Sverige. Initialt fokuserar stiftelsen på att etablera en permanent skulpturpark på Kungliga Djurgården i Stockholm – Prinsessan Estelles Skulpturpark.

– Det är glädjande att kunna meddela att Elisabeth Millqvist tillträder det konstnärliga rådet och att stiftelsen utökar styrelsen med ytterligare två kompetenta personer, Janne Sirén och Lars Strannegård, vars erfarenheter och kunskaper kommer vara av stor betydelse för stiftelsen. -  Johan Ericsson, styrelseordförande, PREKS.

Elisabeth Millqvist

Elisabeth Millqvist är sedan 2022 chef för Moderna Museet Malmö. Hon har tidigare varit verksamhetschef och konstnärlig ledare för Wanås Konst. Millqvist har arbetat som curator på bland annat Magasin III Museum i Stockholm och även genomfört projekt på Dia Art Foundation i New York samt curerat utställningar i utomhusmiljö i Sydafrika och Tyskland.

Janne Sirén

Dr Janne Sirén har en lång erfarenhet inom musei- och institutionsbranschen. Sedan 2013 är han chef för Buffalo AKG Art Museum, New York, (tidigare Albright-Knox Art Gallery). Innan dess var han chef för Helsingfors konstmuseum och dessförinnan Tammerfors konstmuseum. Sirén disputerade från Institute of Fine Arts vid New York University 2001. Han är passionerad förespråkare för konstens roll i att forma och stödja ett aktivt samhälle. 2013 tog han initiativ till Buffalo AKG Art Museums banbrytande Public Art Initiative som har hyllats som en nationell modell för hur museer, lokala myndigheter, privatpersoner och företag kan samarbeta för att möjliggöra offentlig konst.

Lars Strannegård

Lars Strannegård är rektor på Handelshögskolan i Stockholm samt professor i företagsekonomi. Han är också styrelseordförande i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Stockholms Akademiska Forum. Han är styrelseledamot i Sveriges Television (SVT) och Wanås Konst. Han har tidigare varit styrelseledamot i Statens Kulturråd, Filminstitutet, Beckmans designhögskola, Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (RIFO), Nyckelviksskolan, Raster förlag och Svensk Form. Han är medgrundare till Röda Sten Konsthall i Göteborg. Han har under sin tid på Handelshögskolan ökat engagemanget kring konst och kultur och gjort flera gränsöverskridande samarbeten på ett nytänkande och framgångsrikt sätt.

KULTURSTIFTELSENS ORGANISATION

Styrelse:
H.K.H. Prins Daniel, initiativtagare och ledamot
Elin Annwall, ledamot
Johan Ericsson, ordförande
Lena Josefsson, ledamot
Staffan Larsson, ståthållare och ledamot
Janne Sirén, ledamot
Lars Strannegård, ledamot
 
Verksamhetsledare:
Sara Sandström Nilsson
 
Konstnärligt råd:
Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator, Stockholm
Elisabeth Millqvist, museichef Moderna Museet Malmö
Ann-Sofi Noring, ledamot av Konstakademien och f.d. vice museichef Moderna Museet  Stockholm

 


Om Prinsessan Estelles Kulturstiftelse

OM PRINSESSAN ESTELLES KULTURSTIFTELSE Prinsessan Estelles Kulturstiftelse bildades hösten 2019 på initiativ av Kronprinsessparet med syfte att främja kulturverksamhet i Sverige. Det finns en kunglig tradition att stödja kulturlivet och en övertygelse om att konst och kultur är en nödvändighet för ett öppet och modernt samhälle. Kronprinsessparet vill aktualisera detta och visa på långsiktiga ambitioner genom tillkomsten av stiftelsen. Initialt fokuserar PREKS på att tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning etablera Prinsessan Estelles Skulpturpark i Rosendalsområdet, samt att i samband med förvärv av nya verk arrangera konstpedagogiska program för att tillgängliggöra samtidskonst för fler. De tre första verken i samlingen är gjorda av Alice Aycock, Elmgreen & Dragset och Yinka Shonibare CBE. Årets nya skulptur av Charlotte Gyllenhammar invigs den 29 maj kl. 13:00. Pressträff 24 maj kl. 12:00. När Charlotte Gyllenhammar valdes bestod det Konstnärliga Rådet av Richard Julin, Lars Nittve och Iris Müller-Westermann. Stiftelsen finansieras av privata donationer.