2021-02-23 11:40Pressmeddelande

Vision Torsby 2040 - många synpunkter och tankar om framtidens Torsby

Visionsarbete. Medborgardialog i Stöllet, hösten 2020. Foto Sara Johansson, Torsby kommun.Visionsarbete. Medborgardialog i Stöllet, hösten 2020. Foto Sara Johansson, Torsby kommun.

Antalet synpunkter som kommit in via höstens medborgardialog visar på ett stort engagemang både bland kommuninvånare och boende utanför kommunen. Medborgardialogen genomfördes på olika sätt, på strategiskt utvalda ställen runt om i kommunen, bland annat vid samtliga servicepunkter och genom organiserade träffar på skolor, för att få en dialog med så många människor som möjligt i alla åldrar.

Samtidigt under hösten kunde allmänheten svara på frågorna via en enkät på Torsby kommuns webbsida och genom att fylla i pappersenkäten som fanns på kommunen bibliotek och bokbuss och vid områdets samtliga servicepunkter samt vid Klarälvdalens folkhögskola. De som ville kunde också fylla i och skicka in enkäten som trycktes upp i TorsbyBladet. Medborgardialogen handlade i huvudsak om de fyra frågorna
- Vad vill du att Torsby kommun ska vara känt för år 2040?
- Vad är det absolut viktigaste som ska ha hänt för att det ska vara sant år 2040?
- Vad är det som gör att du väljer att bo i Torsby kommun 2040?
- Vad är det som gör att människor väljer att flytta till Torsby kommun 2040?
Med Torsby och Torsby kommun avses hela det geografiska området Torsby kommun.

Spännande svarsstatistik
Totalt har 3954 synpunkter kommit in om hur man önskar att Torsby kommun som geografiskt område ska ha utvecklats till år 2040. Av dessa har 3111 synpunkter kommit in via webb- och pappersenkäten, på totalt 482 besvarade enkäter. Resterande 843 synpunkter kom in vid de arbetsmöten som hölls med elever på Frykenskolan, Kvistbergsskolan Stjerneskolan, samt från arbetsmöten med turismföretagen i kommunen, med kommunstyrelsen inklusive kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens ledningsgrupp inklusive kommunens strategigrupp. Synpunkterna som kommit in har nu kategoriserats och sammanställts och det visade sig att de flesta synpunkterna handlade om:
1) Sport/Fritid/Aktiviteter.
2) Näringsliv/Arbete.
3) Förhållningssätt.
4) Landsbygd & Service.
Samtliga synpunkter har lästs av förtroendevalda politiker.

Här är några exempel på de synpunkter och tankar som kommit in om vad man vill att Torsby kommun ska vara känt för år 2040.
”Tystheten, naturen, de genuina människor som finns och får outstanding service i denna kommun. Kända över landet för detta”.

”Det är en av de coolaste landsbygdskommunerna, där man känner att man är del av det levande och moderna samtidigt som man slipper stadens brus och stress”.

”Friluftsliv, skid- och vandringsturism, olika idrotter, utvecklingsmöjligheter inom många områden”.

”Lugnet, naturen. Att det är avsides men ändå inte, ligger liksom mitt i”.

”En plats där man kan landa. Framtidstro och tillväxt. Unika möjligheter till rekreation”.

Demografi
Av de 482 besvarade enkäterna är 53 % inlämnade av kvinnor och 45 % av män, 2 % har inte angett kön. Av de besvarade enkäterna är 78 % inlämnade av kommuninvånare och 21 % har angett att de bor utanför Torsby kommun, medan 1 % inte angett bostadsort. Flest svar kom in från åldersgruppen 61–70 år. (Procentsiffrorna är avrundade till jämna tal). Se bifogade tabeller.

Arbetsmöten planeras fr o m slutet av april
Kommunfullmäktiges ordförande har i samråd med kommunalråden beslutat att planera om arbetet och skjuta fram de planerade större arbetsmötena, tills i slutet av april. Vilket innebär att förslaget om den nya visionen kan antas av fullmäktige i december 2021. De större arbetsmötena för politiker och utvalda tjänstepersoner, syftar till att formulera visionen utifrån svaren i medborgardialogen och den politiska viljan. Andra viktiga parametrar som kommer att vägas in i arbetet är Agenda 2030 och Värmlandsstrategin. Visionen ligger sedan till grund för de insatsområden/prioriterade områden som politikerna beslutar att kommunen ska arbeta med i framtiden. Vision Torsby 2040 fungerar då som ett övergripande styrdokument och ligger till grund för kommunala beslut och genomföranden. Fram till och med slutet av april kommer politikerna att arbeta med materialet i mindre grupper.

- Vi politiker fortsätter nu arbetet med visionsmaterialet så att vi är väl förberedda på nästa steg i processen, som planeras starta i slutet av april, då jag önskar att vi kan ses fysiskt igen. Vi har ett viktigt och gôr-roligt visionsarbete framför oss, säger Zenita Bäck (S), kommunfullmäktiges ordförande, Torsby kommun.

- Höstens medborgardialog var spännande eftersom vi träffade så många människor och fick ta del av deras tankar. Vid fysiska möten uppstår en bättre dynamik och ett mer kreativt klimat, vilket är betydelsefullt för resultatet, säger Peter Jonsson (S), kommunalråd, Torsby kommun.

Kort historik om arbetet med Vision Torsby 2040
Det var under vintern 2019/2020 som arbetet med visionen initierades av Torsby kommunfullmäktiges politiker, och det inledande arbetet med Vision Torsby 2040 kom igång, för att sedan pausas under våren 2020, på grund av pandemin. På grund av det rådande läget beslutade kommunfullmäktige den 22 juni 2020 att den befintliga visionen, dvs ”Vision & Mål 2020” ska gälla även under 2021. Under september 2020 sattes arbetet med Vision Torsby 2040 igång igen, genom medborgardialog. Enkäten med de fyra frågeställningarna kommunicerades på olika sätt under hösten och kommunfullmäktiges politiker fanns vid 20 tillfällen på olika strategiskt utvalda platser runt om i kommunen, för att i dialog med kommuninvånare och andra, få svar på frågorna.

Kontaktpersoner, för mer info
Zenita Bäck, kommunfullmäktiges ordförande, Torsby kommun
zenitha.back@torsby.se
Tfn
072-206 32 20

Peter Jonsson, kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande, Torsby kommun
peter.jonsson@torsby.se
Tfn
073-097 66 92

Sara Johansson, samhällsplanerare, Torsby kommun
sara.johansson@torsby.se
Tfn 
073-079 96 33Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.

Kontaktpersoner

marknadsföringsstrateg, Torsby kommun och Torsby Flygplats
Ulrika Andersson