2018-11-22 15:30Pressmeddelande

Vårdpersonal i Torsby kommun får Innovationspriset 2018

Innovationspriset 2018 från BPSD-registret går till personalen på demens­avdelningen Ängen på äldreboendet Dalbygården i Sysslebäck, Torsby kommun. Priset delades ut vid BPSD-dagen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö idag 22 november.

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. BPSD-registret är ett arbetssätt som underlättar för personalen att arbeta strukturerat med personer med demenssjukdom som lider av BPSD. BPSD-registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan 2010.

Priset uppmuntrar till utveckling och nytänkande
För att uppmuntra till utveckling och nytänkande, delar BPSD-registret årligen ut ett Innovationspris. I år är det andra gången som priset delas ut och går till den/de som på ett konkret sätt utvecklat arbetet och arbetssättet kring BPSD-registret.

Förra året utsågs Inga-Lill Winqvist från Hemvården i Lunds kommun. I år var det personalen på demensavdelningen Ängen på äldreboendet Dalbygården i Sysslebäck som fick motta priset.

Kansliet för BPSD-registret efterfrågar nomineringar, och går sedan igenom alla inkomna förslag och väljer den som vinner.

Vad är BPSD och BPSD-registret?
BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla personer som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

BPSD-registret är ett arbetssätt som underlättar för personalen att arbeta strukturerat med personer med demenssjukdom som lider av BPSD. Man jobbar i team för att hitta orsaker och därefter vidta vårdåtgärder, Målet är att hitta orsaker och ta fram en individanpassad bemötandeplan. I teamet ingår undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare m.fl.

Symptomen bedöms av en person som känner vårdtagaren väl och skattas på en skala från 1-12. Man går igenom bakomliggande orsaker och beslutar sig för vårdåtgärder som passar för just den personens symtom. Efter några veckor sätter man sig i teamet igen för att utvärdera genom att göra en ny registrering och då mäta symptomen igen.

BPSD-registret är ett kvalitetsregister som samlar in de uppgifter som personalen skriver in. Data används dessutom för forskning för att vidareförbättra demensvården i landet och i andra länder. (Källa: www.bpsd.se)

Med följande motivering får personalen på avdelningen Ängen ta emot BPSD-registrets innovationspris 2018: ”Man har länge jobbar med BPSD-registret och man har som så många andra haft svårt att få till det riktigt med åtgärderna och om dessa blivit utförda.

För ca 2 år sedan införde man ett digitalt signeringssystem (Appva). Omgående fick man bättre resultat. Nu fick alla en överblick över vilka åtgärder som var och en av de boende skulle ha. Ingen kunde nu säga ”det visste jag inte”.

”Denna innovation av arbetssättet med BPSD-registret tycker vi är värd att premieras med innovationspriset 2018 från BPSD-registret.”

Ceremoni vid BPSD-dagen 22 november
Till att representera Ängen och det mobila demensteamet vid prisutdelningen var sex undersköterskor och en ansvarig demenssjuksköterska, Carina Stenmark. Undersköterskorna är Åsa Persson, Jessica Engström, Mona Skogvang, Britt Marie Jonsson, Gerd Halvardsson och Marlene Frykelid.

På scenen för att ta emot priset och hålla ett sju minuters föredrag för att redogöra för bakgrunden till att vi får priset är Åsa Persson och Jessica Engström.

De som stannat hemma och sköter jobbet är Marlene Olsson, Mona-Liss Westby Marianne Karlsson, Hanna Jönsson och Hanna Pollari.

- Framför allt ett underbart kvitto på att vår anpassade bemanning på avdelningen, utbildning och kompetens, lagarbete och modern teknik kan åstadkomma förbättringsresultat i vården och ökad livskvalitet för personer som drabbats av demenssjukdom och deras anhöriga. Dessutom har det skapat ett strukturerat arbetsätt för vårdpersonal som vi nu kunnat bidra till att sprida vidare i ut i landet, säger Carina Stenmark, demenssjuksköterska, Torsby kommun

- Fantastiskt att vi med stöd av teknik kan höja kvaliteten i vardagen för våra omsorgstagare. Jag är stolt och glad över att personalen på Dalbygården får motta priset för sitt arbete, säger Ulla-Lena Larsson, socialchef, Torsby kommun

Avdelningen Ängen
Ängen är en avdelning där sju personer som är drabbade av demenssjukdom och svår BPSD från hela kommunen erbjuds att få ett boende och på avdelningen finns även två rum för växelvård, där i skrivandet stund totalt fem personer växlar.

På avdelningen jobbar åtta undersköterskor/vårdbiträden dagtid och de har som mål är att skapa en personcentrerad daglig tillvaro fylld av aktivitet och välbefinnande som skapar en så låg nivå på BPSD-symptom som möjligt utan onödiga läkemedel.

Avdelningen Ängen och det mobila demensteamet firar i år 20-årsjubileum sedan det startade 1998.Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Bara några timmars restid till Oslo och flygförbindelser med Stockholm-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.