2019-06-19 13:10Pressmeddelande

Trygghetsskapande åtgärder införs i Torsby kommun

Räddningstjänsten i TorsbyRäddningstjänsten i Torsby

En enig miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnd har idag den 19 juni 2019 beslutat att införa så kallade trygghetsskapande åtgärder som görs i avvaktan på ambulans. Det innebär att kommunen utökar sitt ansvar utöver det avtal man har med Region Värmland angående så kallade IVPA-larm.

Kommunfullmäktige beslutade i måndags 17 juni att återremittera en motion om IVPA-larm och en motion om trygghetsskapande åtgärder i avvaktan på ambulans, för att motionerna skulle beredas ytterligare.

Nämnden gav också räddningschefen får i uppdrag att formulera interimistiska insatsvillkor i avvaktan på det uppdrag som kommunstyrelsen förväntas ge nämnden. Räddningstjänsten får börja tillämpa insatsvillkoren så snart det är möjligt efter intern förankring. Nämnden kommer därefter att besluta om de interimistiska insatsvillkoren.

IVPA-larmen som kommunen har avtal med Region Värmland om omfattar att räddningstjänsten ska rycka ut på akuta sjukvårdslarm enligt tre kategorier:

  • hjärtstopp (eller misstanke om detta)
  • andningsstopp (eller misstanke om detta)
  • svåra trauman


De trygghetsskapande åtgärderna i avvaktan på ambulans omfattar t.ex. psykiskt och socialt omhändertagande, förbandsläggning, syrgasbehandling och skydd mot klimatpåverkan. De utökade insatserna omfattar inte vårdande åtgärder förutom första hjälpen vid olika sjukdomstillstånd. Utförandet handlar endast om att skapa trygghet, och man utför inte vårdande insatser annat än som första hjälpen vid olika sjukdomstillstånd.

      • Beslutet tillgodoser ett behov efterfrågat från delar av kommunen och är inte permanent i avvaktan på fortsatt behandling av de återremitterade motionerna vid senaste kommunfullmäktigemöte, säger Christer Lidström ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Mer information

Christer Lidström, ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, tfn 076-161 57 77.


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.