2018-12-21 19:03Pressmeddelande

Tre gjorde den vinnande anti-tobaksskylten

Elias Glavå Nilsson, Jim Eriksson och Engla LancelonElias Glavå Nilsson, Jim Eriksson och Engla Lancelon från 9c på Frykenskolan i Torsby har tillsammans gjort den vinnande anti-tobaksskylten.

Nu är det avgjort och klart. Tre elever från 9c på högstadieskolan Frykenskolan i Torsby var de som tillsammans gjorde den skylt som kommer att bli Torsby kommuns nya anti-tobaksskylt på alla skolor runt om i kommunen.

Elias Glavå Nilsson, Jim Eriksson och Engla Lancelon heter de tre eleverna som tillsammans gjorde skylten som nu valts som Torsby skolors anti-tobaksskylt, bland hundratals inlämnade tävlingsbidrag.

Kände ni på er att ni skulle vinna?

  • Nej, men vi kände oss nöjda när vi hade gjort klart skylten, säger Engla. Så vi hoppades väl, och det är ju verkligen roligt att vi vann!

Hur kom ni fram till att skylten skulle se ut just så här?

  • Vi har hämtat inspiration från många olika ställen när vi skulle göra skylten, bl.a. från Youtube och internet, berättar Elias.
  • Vi hade en plan, vi tänkte ut hur vi ville ha det och så försökte vi alla vara delaktig i det, säger Engla. Vi gjorde lite var och en.

Elias gjorde ganska mycket på himmelen och vattenfallet medan Jim och Engla jobbade med träden. Allt behövs för att det ska bli en helhet.

  • Det tog inte så lång tid att göra skylten, mindre tid än man tror. När man väl kommit på vad man vill göra, så går det fort, säger Elias.

Det är inte bara när det gäller skylten som dessa tre elever jobbar tillsammans, utan de har andra projekt genom att de valt ”Bild” i ämnet ”Elevens val”. De har bl.a. fått en uppgift att spraymåla en planka som sitter uppe i stora korridoren och målat ett par dörrar på skolan.

När kommer den nya skylten att sättas upp på skolorna?

  • Det kommer att ta lite tid innan skylten är klar och kan sättas upp på alla skolor, berättar kurator Roland Nordén. Vi måste få någon som jobbar vidare med den så att den blir riktigt klar och sedan ska vi lämna den till de som gör skyltar, så de gör om den till skyltar i plåt.
  • Senast till hösten hoppas vi att den nya ska vara på plats på alla skolor, säger Roland.

Vet alla elever och lärare om att man inte får använda tobak på skoltid?

  • De vet nog, men de kanske inte följer det, säger Elias.
  • Men det är ett mycket mindre problem idag med tobak än för några år sedan, säger Roland. I hela samhället är det som om att tobak inte är ”inne”. Det är färre elever som använder tobak numera, det är riktigt ovanligt att man röker i samband med skolan. Även snus blir det mindre med. Alla på skolan, både elever och lärare, måste låta bli tobak på skoltid.

Initiativ från Lokala förebyggande rådet

Att göra en tävling för att öka medvetenheten om tobakens farlighet kom från det Lokala Förebyggande Rådet, LFR, som är en samarbetsgrupp mellan olika förvaltningar inom kommunen och polisen.

Alla elever vid grundskolorna runt om i kommunen var inbjudna att delta. Ett hundratal bidrag lämnades in.

– Kan man genom den här sortens insatser göra barn och ungdomar medvetna om riskerna med tobak, kan det förhoppningsvis bli så att man på sikt inte börjar röka eller snusa, eller åtminstone skjuter upp debuten, säger ANDT‐samordnare Jörgen Johansson. Bruk av alkohol och droger är också något som påverkas av tobaksbruk. (ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak.)

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om tävlingen kan du tala med någon av de två kuratorerna:

Roland Nordén, kurator på Frykenskolan (åk 6‐9): tfn 070‐306 62 62, e‐post: roland.norden@torsby.se eller Tomas Winkler, kurator på skolorna Asped, Oleby, Stöllet och Östmark (FK – åk 5): tfn 070‐262 61 59, e‐post tomas.winkler@torsby.se

Vill du veta mer om kommunens arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak kan du tala med Jörgen Johansson, ANDT‐samordnare, tfn 070‐316 60 77, e‐post: jorgen.johansson@torsby.se.


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Bara några timmars restid till Oslo och flygförbindelser med Stockholm-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg, Torsby kommun
Annette Lauritzen