2020-04-29 22:09Pressmeddelande

Torsby kommun startar orostelefon för personalen

Två personerHR-chef Anders Björck och HR-strateg Tina Bengtsson, Torsby kommun. Foto: Annette Lauritzen

Coronapandemin och allt som händer som en följd av den, kan få effekter på många olika områden i livet. Än så länge är Torsby som geografiskt område relativt förskonat, men det som händer runt om, och som kryper sig allt närmare, påverkar många på olika sätt.

Torsby kommun ville därför som ett sätt att stötta sin personal ge möjlighet för dem att kunna vända sig till en speciell telefonlinje för att kunna få prata om sådant man känner sig orolig för, som en följd av coronan.

I samarbete med Hälsolänken, som är kommunens företagshälsovård startade kommunen en speciell telefonlinje för de anställda, kallad ”orostelefon”. Den startade den 23 april och finns till och med 31 maj i år, men kan förlängas om det behövs.

Telefonlinjen är öppen en timme varje vardag, kl. 11.30-12.30. Om fler personer än en ringer samtidigt, så finns det fler hos Hälsolänken som svarar.

Telefonlinjen är inte tänkt för att besvara medicinska frågor, det finns det andra nummer för, hos till exempel Region Värmland, utan den är till för om man känner sig orolig med anledning av covid-19/corona och dess spridning, man upplever att det påverkar ens liv, sitt sätt att fungera och sitt mående, eller man behöver prata en stund om sina funderingar och sin oro.

Orostelefonen startar inte på förekommen anledning, utan det är ett sätt för kommunen att tidigt förebygga och förekomma oro. Kort sagt finnas där när/om behovet uppstår.

Det är kommunens HR-strateg Tina Bengtsson som står bakom initiativet:

  • Alla påverkas av Covid-19 på något sätt. Känner man att det är svårt att fungera som vanligt, att oron blir en belastning eller annat i livet blir svårt att hantera, så finns vi tillhands som ett stöd. Vår företagshälsovård, Hälsolänken, tar emot samtalen och man får prata en stund och få vägledning som hjälp. säger Tina Bengtsson.

  • Coronapandemin påverkar människor på så många olika vis, vi vill som arbetsgivare finnas där som ett stöd för vår personal, säger HR-chef Anders Björck.

Mer information

HR-strateg Tina Bengtsson tfn 0560-161 64.

 Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.