2020-04-27 06:48Pressmeddelande

Torsby kommun nummer ett i Värmland

Delar av LED-gruppen tillsammans med digitaliseringsstrateg Annelie Lindberg. Från vänster: Eva Larsson, näringslivschef, Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare Tuab, Malin Jonsson, miljö- och byggchef, Maria Hedin, miljö- och ...Delar av LED-gruppen tillsammans med digitaliseringsstrateg Annelie Lindberg. Från vänster: Eva Larsson, näringslivschef, Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare Tuab, Malin Jonsson, miljö- och byggchef, Maria Hedin, miljö- och ...

För sjunde gången har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det genomsnittliga nöjd kundindex-resultatet 78 ger Torsby kommun en första plats i Värmland och en 24:e plats i Sverige.

Mätningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Frågorna rör sex myndighetsområden bland annat bygglov, brandskydd och serveringstillstånd. Frågorna besvaras inom sex serviceområden där information, kompetens och effektivitet är tre av områdena. Undersökningen 2019 omfattar 188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar.

-Utgångspunkten för att en myndighet ska ha högt och gott förtroende är att alla medarbetare ständigt arbetar för att man ska finnas till hands och vilja lämna god och hög service. Man väljer inte som allmänhet eller företagare att komma till myndigheten, utan man måste det om man söker tillstånd eller liknande och då är vår roll att kunna bemöta dem på ett gott och rättvist sätt, säger Malin Jonsson, miljö- och byggchef, Torsby kommun.

Bra samarbete är A och O

Miljö- och byggkontoret på Torsby kommun träffas varje vecka för att gå igenom alla inkomna ärenden, utöver det finns även LED-möten.

- Vi har ett bra samarbete och korta vägar mellan förvaltningar som hanterar företagsärenden. Bland annat arbetar vi med så kallade LED-möten (LED = Lots för Enkel Dialog), och de är uppskattade av företagarna, säger Eva Larsson, näringslivschef, Torsby kommun.

Ett LED-möte innebär att företag som vill etablera sig eller på något vis vill ändra eller utveckla sin verksamhet får möjlighet att träffa samtliga handläggare som berörs, vid ett och samma tillfälle. Företagaren slipper alltså att själv leta upp och kontakta alla.

E-tjänster ersätter pappersexercis

Som ett led i förbättringsarbetet arbetar Torsby kommun, tillsammans med olika myndigheter, med att förbättra och utveckla tjänster och digital information. Genom att koppla ihop olika myndigheters system så slipper företaget tänka på att skicka in bolagsuppgifter, F-skattsedel och andra uppgifter eftersom kommunen hämtar in de uppgifterna själv.

-  E-tjänsterna gör att ansökningarna är mer fullständiga och färre behöver kompletteras. Vår förhoppning är att kunna förkorta och effektivisera handläggningen på liknande sätt även inom andra områden. Det är en utvecklingsfråga för kommunen, säger Annelie Lindberg, digitaliseringstrateg, Torsby kommun

Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun. Vi tackar också de företagare som deltog i undersökningen, och tack till alla kommunens tjänstemän som gör ett bra jobb! Hälsar näringslivschef Eva Larsson.

För mer information, kontakta
Eva Larsson, näringslivschef, Torsby kommun
tfn: 070-212 54 57
e-post: eva.larsson@torsby.se

Läs mer om undersökningen på SKRs webbplats:
https://skr.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.