2022-11-02 14:12Pressmeddelande

Torsby kommun efterlyser allmänhetens åsikter

Två tjänstepersoner, kvinnor, utanför en öppen dörrSamhällsplanerare Sara Johansson och stadsarkitekt Evelina Bengtsson välkomnar allmänhetens synpunkter för att utveckla Torsby tätort

Kommunens stadsarkitekt Evelina Bengtsson och samhällsplanerare Sara Johansson inbjuder invånarna i Torsby till möte kring Torsbys framtid. Första mötet är nu på torsdag 3 november kl. 17-20, i Mejerskan, Biografgatan 6 i Torsby.
 
Media är hjärligt välkomna också!
 
Vill du vara med och bidra till den framtida planeringen av Torsby tätort? Det är den frågan som nu gått ut till kommunens invånare.
 
Torsby kommun håller på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torsby tätort och stadsarkitekten och samhällsplaneraren önskar allmänhetens synpunkter och idéer i ett tidigt skede av processen.
 
Tre tillfällen är inbokade och där får besökarna markera på tre olika kartor var de tycker att bostadsområden, rekreation etc borde vara lokaliserat. Finns det områden som borde vara kvar som de är nu, och finns det sådana som bör utvecklas.
 
- Vi hoppas att många kommer in till oss på mötena, eller lämnar sina synpunkter på biblioteket som har en utställning mellan 14-19 november, säger Evelina.
- Det är bra att vara med tidigt i processen.
 
- Första mötet är nu på torsdag 3 november kl. 17-20. Det är samtidigt som affärerna i centrum har kvällsöppet och då är många ute på byn. Vi hoppas många kommer in till oss då, säger Sara.
 
De övriga mötena är onsdag 9 november kl. 16.30-19.30 och fredag 11 november kl. 15.30-19.30.
 
Mer information finns på www.torsby.se/torsbytatort_fop
 
Frågor kan besvaras av:
 
Evelina Bengtsson, stadsarkitekt, 073-049 70 19
 
Sara Johansson, samhällsplanerare, 073-079 96 33
 
 


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.