2019-09-30 08:40Pressmeddelande

Torsby har Årets mobila bibliotek 2019

Sex personer står framför Torsby bokbuss.Personal vid Torsby bokbuss som blivit årets mobila bibliotek 2019.

Priset för Årets mobila bibliotek går till bokbussen i Torsby kommun. En kommun som har en drygt 50-årig bokbusstradition.

Juryns motivering:
Mobil biblioteksverksamhet kan, när den ges rätt förutsättningar, vara en form av samhälls- och kulturinstitution som verkligen skapar ett mervärde för dem den är till för – alla. Förutsättningarna är bland annat att verksamheten kan utvecklas långsiktigt och att de som arbetar med verksamheten får vara delaktiga i en utveckling som har ett helhetstänkande kring allt som har med kultur och service att göra. Men också att organisationen inom sig har en nyfikenhet, flexibilitet och vilja att prova nya vägar, lösningar och samarbetsformer. Det är då den, även i framtiden, kommer att vara relevant för många och med tiden allt fler. Modern mobil biblioteksverksamhet tar inte bara hand om sitt arv och förvaltar det utan skapar dessutom förutsättningarna för fortsatt utveckling genom att bredda sitt utbud och sin service så att fler samhällsaktörer ser denna verksamhet som en naturlig partner att driva utvecklingsfrågor tillsammans med. Att från politiskt håll fortsätta med medvetna satsningar i denna sorts verksamheter ger såväl invånare som personal en trygghet i att detta är en verksamhet som kommer att finnas kvar länge. Alla dessa faktorer kännetecknar årets pristagare och därför har juryn beslutat att priset som Årets mobila bibliotek 2019 tilldelas Torsby kommuns bokbuss.

– Det känns riktigt, riktigt roligt och hedrande! Vi ser detta som ett erkännande av vår verksamhet och för bokbussen. Vi hoppas att priset skapar ännu mer uppmärksamhet och intresse för vårt arbete och att vi når ut med god service till ännu fler runt om i Torsby kommun. Det finns fortfarande plats för fler låntagare och besökare på bussen. Och vi stannar gärna på nya ställen om det finns en efterfrågan, säger Annika Wredenberg som är kulturchef i kommunen.

Hur kommer det att påverka er verksamhet?
– Det är självklart att det här priset är stimulerande för oss som jobbar med uppdraget och för kommunen som har satsat på en ny buss. Dessutom händer det mycket runt om i Bokbuss-Sverige och det är intressant att vara en del av den utvecklingen. Kanske kan utmärkelsen väcka nyfikenhet och intresse hos de kommuninvånare som inte besökt bokbussen tidigare och som förhoppningsvis upptäcker att det finns något för dem också i denna moderna bokbuss, fortsätter Annika Wredenberg.

I motiveringen står det bland annat att ”organisationen har inom sig har en nyfikenhet, flexibilitet och vilja att prova nya vägar, lösningar och samarbetsformer”. Var kommer er nyfikenhet ifrån?
– Den grundar sig i den glädje man möter hos låntagarna och i vår ambition att vara tillgängliga och erbjuda kommunens invånare service både från biblioteken och från kommunen i allmänhet. Det är ett väldigt roligt jobb och biblioteken befinner sig i en spännande tid av förändring, vilket självklart även innefattar bokbussens roll och arbetsmetoder. Vi tror på bokbussen som idé och på dess nytta och möjligheter och det skapar nyfikenhet på vad vi kan göra för att vår verksamhet ska fortsätta att vara uppskattad och givande för våra besökare. Nyfikenhet, flexibilitet och lyhördhet är användbara verktyg för en fortsatt utveckling, eller hur? säger Annika Wredenberg.

Jury
Anders Gistorp, ordförande
Ellinor Landin, Region Gotland
Susan Pour, Kungsbacka, representerar föregående års vinnare
Olof Berge Kleber, Borås
Helena Kettner Rudberg, Svensk biblioteksförenings styrelse

Foto: Maria Ivansson


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.