2021-10-21 09:06Pressmeddelande

Torsby flygplats tar täten i flygets miljöomställning

ElflygHållbart elflyg i norra Värmland.

Förstudien är nu genomförd och resultaten kommer att presenteras vid pressträffen. Vi konstaterar att elflyg, liksom andra hållbara tekniska lösningar med tillräcklig räckvidd för regionalt resande, rycker nu snabbt närmare.

Vid pressträffen medverkar

Thomas Stjerndorff, kommundirektör

Peter Jonsson, kommunalråd

Eva Larsson, näringslivschef

Martin Berglund, flygplatschef

Ingela Bönström, näringslivsutvecklare Torsby Utveckling AB, Tuab

Johan Erlandsson, Konsult, Tekn. lic. Energi och miljö, Civ. ing. Industriell ekonomi

Carola Ågren, Konsult, Jämställdhet och Social hållbarhet

Pressträffen är på Torsby flygplats onsdagen den 27 oktober kl. 14.00

Torsby flygplats tar täten i flygets miljöomställning

Torsby flygplats har genom förstudien undersökt möjligheten till en miljösatsning och ligger därmed i framkant bland landets flygplatser. Alla koldioxidutsläpp måste minska mycket kraftigt och snabbt, även flygets. Den senaste tidens snabba utveckling inom hållbart flyg kan kraftigt minska klimatpåverkan. Målet är att förbereda norra Värmland för att så snart tekniken är redo kunna etablera hållbara flyglinjer.

Hur kan framtidens flyglinjer finansieras?

Förstudien har undersökt kostnadsbilden för elflyg jämfört med dagens flyg. Analysen visar om elflyglinjer kan bära sig på rent kommersiell grund och om det finns möjligheter att starta fler regionala flyglinjer från Torsby. Analyserna utgår från olika scenarier på tillgängligt kunderlag och betalningsvilja.

Enkätundersökning

I förstudien har Torsby kommun även genomfört en enkätundersökning där den sociala hållbarheten kring flyget undersöks. Vid pressträffen kommer resultaten av enkätsvaren att redovisas. Bättre, snabbare och hållbarare kommunikationer kan ge fler människor möjligheten att bo i fantastisk natur samtidigt som man har möjligheten att distansstudera eller distansjobba kombinerat med några enstaka resor till storstaden.

Tillgängligheten till hållbara flyglinjer kan påverka framtida resmönster och förstudien har särskilt fokus på vad det innebär för kvinnors respektive mäns utbildnings- och karriärmöjligheter.

Spännande framtidsutsikter

Utvecklingen i miljöomställningen har potential att kraftigt öka attraktionskraften i att bo och verka på landsbygden, t.ex. i norra Värmland, där det redan idag finns en väl etablerad flygplats.

- Det är mycket spännande att följa resultatet i denna förstudie. Det ger oss ett bra underlag i att fortsätta arbetet med miljösatsningar och förbereda flygplatsen för nya tekniska lösningar, säger Thomas Stjerndorff, VD för Torsby flygplats.

Kontaktpersoner

Eva Larsson, näringslivschef, eva.larsson@torsby.se, 070-212 54 57

Martin Berglund, flygplatschef, martin.berglund@torsby.se, 070-398 83 76

 

Fakta om projektet ”Hållbara flygförbindelser”

Projektperiod: 2020‐12‐15 ‐ 2021‐12‐31

Hösten 2020 utlyste Region Värmland en möjlighet att söka medel till projekt som bidrar till hållbar utveckling.

Fyra projekt och tre förstudier som pågår till 31 december 2021 tilldelades medel. En av förstudierna är Torsbys. Det regionala utvecklingsarbetet utgår från Agenda 2030 och hållbarhetens tre perspektiv: miljömässig‐, social‐ och ekonomisk hållbarhet, där alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Till förstudien ”Hållbara flygförbindelser i Norra Värmland” beviljas Torsby kommun 150 000 kr. Kommunen finansierar själv 50 000 kr och projektet totala budget är därmed 200 000 kr.


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.