2020-01-17 11:20Pressmeddelande

Torsby Bostäder AB nominerat som ett av tre bästa företag i Sverige

PersonalenPersonalen vid Torsby Bostäder. Foto: Annette Lauritzen

Enligt en undersökning som gjorts av företaget Aktiv Bo har de som hyr lokaler av Torsby Bostäder lämnat mycket bra betyg vid senaste enkätundersökningen. Så bra så att de i jämförelse med andra bostadsbolag nu är nominerade till en av de tre bästa i Sverige. Den 6 februari avslöjas den exakta placeringen.

De två andra som är nominerade är Kumla Fastigheter AB och Ovanåkers kommun.

Torsby Bostäder gör regelbundet hyresgästundersökningar för att ta reda på hur de kan bli bättre som hyresvärd. De ställer frågor och får svar som de sedan delar upp i olika delar:

 • Först görs en indelning mellan lägenheter och lokaler,
 • sedan mellan lägenheternas fysiska kvalitet och standard och
 • sedan hur hyresgästerna bedömer den servicenivå Torsby Bostäder lever upp till.


Nu senast har Torsby Bostäder gjort enkäten tillsammans med Aktiv Bo. De har jobbat i många år med jämförande enkätundersökningar m.m. Inom sitt kundregister som uppgår till ca 300 kunder, gör de varje år en jämförelse och tar fram vilket företag som får bäst betyg inom varje del av enkäten. De delar även upp jämförelsen beroende på företagens storlek.

I år har Torsby Bostäder nominerats som ett av de tre bästa företagen i Sverige inom kategorin bästa ”Service till lokalhyresgäster”.

   • Det lönar sig att ha nöjda kunder. Det gäller oavsett om man förvaltar bostäder eller lokaler, har vakanser eller allt uthyrt, om man ska bygga om eller bygga nytt, säger Torsby Bostäders VD Håkan Laack.
   • Vi är glada över de fina betygen vi fått, och ser förstås med förväntan fram emot hur resultatet står sig mot de andra bostadsbolagen. Men oavsett hur det går, är vi glada för de fina betyg våra hyresgäster gett oss.

Det som avgör om du får en nöjd eller en missnöjd hyresgäst beror oftast på faktorer som; bemötande, information, tillgänglighet och städning. Service- och policyfrågor som är direkt påverkbara av förvaltningsledningen. Områden som normalt inte kostar så mycket att förbättra men upplevs som betydelsefullt för kunderna. Det handlar om vad hyresvärden gör för att se till att hyresgästerna trivs och att allt fungerar på det sätt de önskar.

   • Avgörande blir då vad hyresvärden och av hyresvärden anlitad personal gör, t.ex. i sanningens ögonblick i mötet med kunden – Servicekvaliteten – och hur man upplever den, säger Håkan Laack.

Mer information

Håkan Laack, VD Torsby Bostäder AB, tfn 0560-272 45, hakan.laack@torsby.seOm Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.