2019-04-10 15:58Pressmeddelande

Torsby bäst i Värmland i årets företagarmätning

Näringslivschef Malin Jonsson och Eva Larsson är glada över resultatet av hur invånare och företagare värderar kommunen i SKL:s undersökning. Foto: Annette Lauritzen Näringslivschef Malin Jonsson och Eva Larsson är glada över resultatet av hur invånare och företagare värderar kommunen i SKL:s undersökning. Foto: Annette Lauritzen

Det genomsnittliga Nöjd kundindex-resultatet på 81 ger att Torsby är på 1:a plats i Värmland och på 7:e plats i Sverige.

 

För sjätte gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Siffrorna offentliggörs idag, 10 april 2019.

Detta är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden:

 • brandskydd
 • bygglov
 • markupplåtelse
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelskontroll
 • serveringstillstånd.

Frågor besvaras inom sex serviceområden:

 • information
 • tillgänglighet
 • bemötande
 • kompetens
 • rättssäkerhet
 • effektivitet

Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Undersökningen 2018 omfattar 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar.

Torsby uppvisar fina siffror. Det genomsnittliga NKI-resultatet är 81 (2017: 79, 2016: 76) vilket ger Torsby en förstaplats i Värmland och en hedrande 7:e plats i Sverige (2017: 8:e plats).

Läs resultaten från undersökningen

På SKL:s hemsida finns alla tabeller och fakta kring undersökningen.
(SKL gör ingen rapport i år, utan presenterar bara tabeller.)

Medarbetare som vill lämna god och hög service, säger kommunens miljö- och byggchef

-Utgångspunkten för att en myndighet ska ha högt och gott förtroende är att alla medarbetare ständigt arbetar för att man ska finnas till hands och vilja lämna god och hög service, säger miljö- och byggchef Malin Jonsson

- Man väljer inte som allmänhet eller företagare att komma till myndigheten, utan man måste det om man söker tillstånd eller liknande och då är vår roll att kunna bemöta dem på ett gott och rättvist sätt.

- Vi på miljö- och byggkontoret träffas varje vecka för att gå igenom alla inkomna ärenden, och ser vad vi kan prioritera på kort tid och vad som tar längre tid, så att ingen ska behöva vänta längre än nödvändigt för att något annat ärende tar lång tid.

- Personliga möten, tillgänglighet och att vi återkopplar, det brukar vara uppskattat av de som kommer till oss som myndighet.

Bra samarbete, säger kommunens näringslivschef

- Vi har ett bra samarbete och korta vägar mellan förvaltningar som hanterar företagsärenden, säger kommunens näringslivschef Eva Larsson. Bland annat arbetar vi med så kallade LED-möten (LED = Lots för Enkel Dialog), och de är uppskattade av företagarna.

Ett LED-möte innebär att företag som vill etablera sig eller på något vis vill ändra eller utveckla sin verksamhet får möjlighet att träffa samtliga handläggare som berörs, vid ett och samma tillfälle. Företagaren slipper alltså att själv leta upp och kontakta alla.

- Målsättingen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, säger Eva Larsson.

Se ett urval av tabeller från undersökningen i bifogad länk.

Mer information:

Malin Jonsson, miljö- och byggchef tfn 076-116 60 84

Eva Larsson, näringslivschef, tfn 070-212 54 57


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.