2018-12-19 19:42Pressmeddelande

Tävlingen om tobaksfria skylten är avgjord

Hej då tobak.Snart avslöjas vilka elever som gjort det vinnande bidraget.

Nu är det klart vilket det vinnande bidraget blir. Men de elever som har utsetts, vet ännu inte om det. Det kommer att avslöjas när de har skolavslutning på fredag förmiddag den 21 december.

Men vi kan avslöja så mycket att det är tre elever som tillsammans har gjort bidraget som har valts. Och de eleverna går på Frykenskolan i Torsby. Om media vill komma och hälsa på vinnarna vore det roligt! Men vi önskar att ni inte i förväg berättar att de finns på Frykenskolan. Bidrag har ju kommit in från alla kommunens olika skolor och alla hoppas ju fortfarande vara vinnare.

Välkommen till Frykenskolan

Eleverna på skolan har avslutning i aulan fredag 21 december kl. 12-13, ev. något kortare än en timme.

Om ni vill komma, så kom dit ca 12.50 då jag också möter upp för att träffa och gratulera vinnarna. Vi ses i så fall i entrén utanför aulan. Frykenskolan ligger på Gärdesgatan 2 i Torsby. Välkommen!

Kuratorerna berättar så här

Tomas Winkler och Roland Nordén:

- Tävlingen om bästa informationsskylt för ”Skolans område är tobaksfritt” har mötts av ett mycket stort intresse. Juryn har haft ett tufft arbete att välja bland alla fantastiska bilder och texter. Slutligen fastnade vi för en bild gjord av en grupp elever på Frykenskolan. Den kommer att fungera som original för de nya skyltar som ska göras och sättas upp vid kommunens samtliga skolor.

Utöver pris till det vinnande bidraget har vi beslutat att dela ut ett antal presentkort till andra deltagare i tävlingen. Vi hoppas att alla priser ska kunna delas ut under terminens sista dag.

Tävlingen ska medvetandegöra ungdomarna

Vecka 47 var det tobaksfria veckan i Sverige och år uppmärksammade vi detta i Torsby genom en tävling för förskolans och grundskolans elever. Tävlingen gick ut på att barnen/ungdomarna ska formge en informationsskylt som berättar att förskolans/skolans område är tobaksfritt.

Initiativ från Lokala förebyggande rådet

Att göra en tävling för att öka medvetenheten om tobakens farlighet kom från det Lokala Förebyggande Rådet, LFR, som är en samarbetsgrupp mellan olika förvaltningar inom kommunen och polisen.

- Kan man genom den här sortens insatser göra barn och ungdomar medvetna om riskerna med tobak, kan det förhoppningsvis bli så att man på sikt inte börjar röka eller snusa, eller åtminstone skjuter upp debuten, säger ANDT‐samordnare Jörgen Johansson. Bruk av alkohol och droger är också något som påverkas av tobaksbruk. (ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak.)

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om tävlingen kan du tala med någon av de två kuratorerna:
Roland Nordén, kurator på Frykenskolan (åk 6‐9): tfn 070‐306 62 62, e‐post: roland.norden@torsby.se eller Tomas Winkler, kurator på skolorna Asped, Oleby, Stöllet och Östmark (FK – åk 5): tfn 070‐262 61 59, e‐post tomas.winkler@torsby.se

Vill du veta mer om kommunens arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak kan du tala med Jörgen Johansson, ANDT‐samordnare, tfn 070‐316 60 77, e‐post: jorgen.johansson@torsby.se.

Vänliga hälsningar
Annette Lauritzen
kommunikationsstrateg Torsby kommun


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Bara några timmars restid till Oslo och flygförbindelser med Stockholm-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg, Torsby kommun
Annette Lauritzen