2018-11-30 14:00Pressmeddelande

Tävling bland skolbarnen i Torsby - För en tobaksfri skoltid

Kuratorerna Tomas Winkler och Roland Nordén med inkomna tävlingsbidragKuratorerna Tomas Winkler och Roland Nordén har nu bråda tider med att välja mellan alla inkomna tävlingsbidrag. Foto: André Liljemark

En vinnare kommer att utses vars skylt kommer att tryckas upp och finnas på kommunens alla skolor. Juryn som utser vinnaren är två skolkuratorer (Tomas Winkler och Roland Nordén) samt en ”bildkonsult”.
 
Tomas och Roland har nu bråda tider med att börja gå igenom alla inkomna bidrag. Och alla har ännu inte kommit utan betydligt fler är år på ingång. Men nu till veckan lär alla vara inlämnade.

- Det är roligt med detta engagemang, säger Roland. Alla har fått tolka uppgiften fritt så det ska bli spännande att se på deras olika förslag.

- Det kommer inte bli lätt att välja. Redan nu ser vi en oerhörd kreativitet bland barnen och ungdomarnas förslag, både bland de yngre och de äldre, säger Tomas.

Initiativ från Lokala förebyggande rådet

Att göra en tävling för att öka medvetenheten om tobakens farlighet kom från det Lokala Förebyggande Rådet, LFR, som är en samarbetsgrupp mellan olika förvaltningar inom kommunen och polisen.

- Kan man genom den här sortens insatser göra barn och ungdomar medvetna om riskerna med tobak, kan det förhoppningsvis bli så att man på sikt inte börjar röka eller snusa, eller åtminstone skjuter upp debuten, säger ANDT-samordnare Jörgen Johansson. Bruk av alkohol och droger är också något som påverkas av tobaksbruk. (ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak.)

Vinnaren och andra pristagare koras på skolavslutningen

Själva utnämningen av vinnande bidrag sker i samband med julavslutningen på den aktuella skolan. Det kommer också att bli fler priser bland deltagarna. Så alla har på det viset chans att vinna priser.

Policy för tobaksfri skoltid

För några år sedan antog Torsby kommun en policy för tobaksfri skoltid. Detta är bra då det blir ytterligare hjälp för ungdomar att inte börja snusa eller röka.

Sedan 2011 använder vi också ”Tobaksfri duo”, som lyckosam metod att förebygga tobaksanvändande i vår kommun. Normen generellt ska vara att det är coolare att inte använda tobak än att göra det.

Policyn Tobaksfri skoltid betyder att ingen som vistas inom förskolans/skolans område får bruka tobak, varken elever eller vuxna. Så är det redan idag, men skylten ska göra det ändå tydligare. Det är inte bara det fysiska området som avses, utan även när man är på utflykt, skolresa etc.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om tävlingen kan du tala med någon av de två kuratorerna:

Vill du veta mer om kommunens arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak kan du tala med Jörgen Johansson:

Jörgen Johansson, ANDT-samordnare, tfn 070-316 60 77, e-post: jorgen.johansson@torsby.seOm Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Bara några timmars restid till Oslo och flygförbindelser med Stockholm-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.