2021-01-27 15:15Pressmeddelande

Stora Enso köper omlastningsterminalen i Torsby

Virkesbil som lastar av virke samt tåg med virkePå omlastningsterminalen i Torsby lastades 2020 250 000 kubikmeter virke, vilket motsvarar ca 6000 lastbilar med släp.

Det är tekniska avdelningens förslag till kommunstyrelsen den 1 februari och kommunfullmäktige den 22 februari. Planen är att terminalen övergår till Stora Enso den 1 april, tidigast.

Mäklarbyrån Real Advice i Karlstad upphandlades av kommunen för att sälja omlastningsterminalen.

- Intresset för omlastningsterminalen har varit stort, berättar gatuchef Henrik Johansson. Nära 50 intressenter har varit i kontakt med Real Advice, varav 13 varit seriöst intresserade och två budgivare.

Stora Enso har lagt det bud som kommunen har för avsikt att anta, 7 250 000 kr. Ett ”köpekontrakt” som skrivits är villkorat och avvaktar kommunfullmäktiges beslut.

- Omlastningsterminalen har stärkt Fryksdalsbanans status genom att den gav möjlighet för godstrafik på banan från Torsby. Med en ny entreprenör som ser möjligheter med en utökad godstrafik, kommer Fryksdalsbanans status att förstärkas ytterligare.

- Ett av syftena med omlastningsterminalen var just att få igång godstrafik på Fryksdalsbanan som ett komplement till persontrafiken. Ett annat var att stödja ett mer effektivt och miljövänligt transportsätt än via vägtransport, säger Stjerndorff.


Omlastningsterminalen togs i drift 2010 och har nu alltså varit igång i tio år. Från början var det ett kommunalt EU-projekt men planen var att på sikt övergå i privat regi.

- Det var inte tanken att vi skulle driva verksamheten i kommunal regi utan att den på sikt skulle övergå i privat drift, säger gatuchef Henrik Johansson.

- För att utveckla verksamheten ytterligare så kommer ökade krav från både tillsynsmyndigheter och olika aktörer, säger Henrik Johansson. Det skulle kräva ett ganska stort arbete av oss för att klara av dessa utmaningar.

- Vår förhoppning är att mer virke kommer att fraktas på järnväg från Torsby och att Stora Enso AB kommer att utveckla verksamheten.

För Torsby kommun är det viktigt att små- och medelstora företag även fortsättningsvis ges möjlighet att leverera virke via omlastningsterminalen, vilket särskilt har påpekats i försäljningsprocessen.

Köparen Stora Enso har i presentation tillsammans med sitt anbud skrivit att de ”kommer erbjuda andra aktörer möjlighet att leverera råvara till terminalen som i sin tur skapar klimatsmarta logistiklösningar”, vilket kommunen ser positivt på.

Några fakta om omlastningsterminalen

  • Omlastningsterminalen i Torsby byggdes för lite drygt 10 år sedan och togs i drift 2010.
  • Till en början var omlastningsterminalen ett EU-projekt och har tills nu varit helt kommunalägd.
  • 2020 lastades 250 000 kubikmeter virke vid terminalen, vilket motsvarar ca 6000 lastbilar med släp.
  • Varje vecka kommer i genomsnitt cirka 125 lastbilar med släp till omlastningsterminalen.
  • Omlastningsterminalen föreslås säljas för 7 250 000 kr, vilket är ett pris i linje med vad anläggningen värderades till.

 

Kontaktpersoner

Kommundirektör Thomas Stjerndorff, tfn 0560-160 01, 070-34445 67

Gatuchef Henrik Johansson, tfn. 0560-160 53, 070-640 76 00

 Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.