2021-02-02 10:48Pressmeddelande

Stjerneskolan startar nytt gymnasieprogram med inriktning på 3D-teknik

Entreprenörer från hela Sverige kommer till Sysslebäck för att skapa 3D-utsrifter av biokomposit. Med den nya utbildningen blir dragkraften till 3D-tekniken och Torsby kommun ännu starkare. Foto: Paper Province. Entreprenörer från hela Sverige kommer till Sysslebäck för att skapa 3D-utsrifter av biokomposit. Med den nya utbildningen blir dragkraften till 3D-tekniken och Torsby kommun ännu starkare. Foto: Paper Province.

Redan från och med höstterminen 2021 kommer ett nytt teknikprogram att vara igång i Torsby med profilering mot 3D-teknik, det enda av sitt slag i Sverige. Så blir det under förutsättning av barn- och utbildningsnämndens beslut 4 februari 2021.

- Att profilera utbildningen mot 3D-området kan ge konkurrensfördelar. Det blir en utbildning som ligger i tiden och genom ny teknik och samverkan med den unika innovationsmiljön The Wood Region kan utbildningen på sikt bli riksrekryterande, säger tf. skolchef Thomas Stjerndorff.

Stjerneskolan i Torsby har tidigare haft ett teknikprogram, men på grund av för få sökanden lades det ner. Nu har intresset ökat och därför satsar kommunen igen på ett sådant program, men med annorlunda inriktning jämfört med tidigare.

- Eftersom vi tidigare haft teknikprogrammet ska det inte vara något problem att starta upp igen, även om det är med kort varsel, säger Stjerndorff.

Teknikprogrammet blir då det åttonde nationella programmet på Stjerneskolan. Det är treårigt och det enda av sitt slag i Sverige.

Programmet har 16 platser, men startar nu i höst med en pilotutbildning ett mindre antal elever.

Spetsteknik genom The Wood Region

I Torsby kommun har 3D-print blivit något av en nisch tack vare satsningen på The Wood Region i Sysslebäck. Test- och utvecklingsanläggningen har en av världens största robotar för att 3D-printa med naturmaterialet biokomposit, som utvinns av trärester från sågverk.

The Wood Region skapar förutsättningar för att stimulera ett brett intresse för additiv tillverkning och designutveckling genom 3D. Här samsas 3D-skrivare i olika storlekar med utrustning för att utveckla nya miljövänliga material och bearbeta trä. Exempelvis håller en 3D-printad segelbåt av naturmaterial på att utvecklas här. The Wood Region kommer att kunna bidra till den nya utbildningen med kompetens, teknik och nya material. The Wood Region finansieras av EU-projektet Bioinno, vilket drivs genom samverkan mellan Torsby kommun, Region Värmland, Region Dalarna, IUC Dalarna och näringlivsklustret Paper Province. Peter Edberg jobbar på Paper Province och är projektledare.

- 3D-print innebär många möjligheter. Det går snabbt att tillverka prototyper och du kan i princip skapa vilken form som helst, upp till sex meter i ett enda stycke. I Torsby kommun gör man det med hjälp av skogen vilket är ett hållbart utnyttjande av resurser, säger Peter Edberg.

The Wood Region tar vara på restmaterial och kan cirkulera materialet till sina 3D-utskifter flera gånger, vilket ligger helt i linje med Sveriges pågående övergång till en cirkulär ekonomi. Företag från hela Sverige kommer hit för att utveckla nya idéer.

- För oss som jobbar för nya innovationer från skogen och med att säkra regionens framtida kompetens innebär den nya utbildningen det bästa av två världar. 3D-tekniker listas som ett framtidsyrke och här får vi en unik möjlighet att spetsa tekniken och förnybara material ytterligare genom samarbete mellan skolan och The Wood Region, säger Peter Edberg.

- Genom att The Wood Region finns i kommunen och har stort kunnande och teknisk utrusning inom 3D och designutveckling, blir det naturligt och självklart med ett samarbete med dem, säger Stjerndorff.

 

Mer information om gymnasieprogrammet

Tf. skolchef Thomas Stjerndorff, tfn 0560-160 01, 070-344 45 67, thomas.stjerndorff@torsby.se

Mer information om The Wood Region

Projektledare på Paper Province, Peter Edberg, 073-061 75 17, p.edberg@paperprovince.comOm Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.