2020-04-16 14:04Pressmeddelande

Stjerneskolan öppnar för små grupper

 
Inom kort kan vissa elever komma tillbaka skolan för att genomföra specifika moment som inte går att göra på distans.
Folkhälsomyndigheten har godkänt undantag från sin rekommendation om att hålla gymnasieskolan stängd. Ändringen gör det möjligt att öppna för mindre grupper elever vid vissa tillfällen. Så kommer det alltså att bli på Stjerneskolan.

Skolan öppnar för prov och examinationer i de delar som inte kan genomföras via distansundervisning. I huvudsak rör det sig om elever som är i slutet av sin utbildning och vars betyg har betydelse för deras fortsatta studier eller arbete. Det kan också beröra elever som behöver extra stöd. Öppningen är tidsbegränsad och startar under senare delen av vecka 17 och pågår till 15 maj.

Elever och målsmän till elever under 18 år har fått denna information via e-post.

För de elever som inte berörs av öppningen fortsätter distansstudierna som vanligt via de webbaserade lärplattformerna Itslearning och Teams.

Denna begränsade öppning betyder fortfarande att allmänheten inte kan komma in i lokalerna för att till exempel besöka expeditionen och liknande. Inte heller får andra elever än de som är kallade tillbaka till skolan, vara på skolan.

Riskanalyser för att minska risken för smittspridning

Lärare och mentorer har sett över varje kurs/moment och identifierat var det finns behov för elever att komma tillbaka till skolan. Innan det blir så genomför vi riskanalyser som avgör vad som behöver göras för att minska risken för smittspridning.

Det handlar då om att ta in små grupper av elever och att grupperna inte kommer in samtidigt. Dessutom ses till exempel placering i klassrum över.

Håll koll på Teams och Itslearning

Är du elev på Stjerneskolan? Om du ska tillbaka till skolan kontaktar din lärare dig via telefon eller i Teams eller Itslearning, så håll koll på dessa lärplattformer. Då får du också veta hur det rent praktiskt går till att komma in i lokalerna.

Möte om studenten

Vi förstår att många undrar hur det blir med studenten i år. Under nuvarande omständigheter kommer det inte att kunna se ut som tidigare år. Vår ambition är så klart att uppmärksamma studenterna på något sätt. Vi kommer även att prata med elevkåren om ur vi löser detta så bra som möjligt, mer information kommer under vecka 17.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Barn- och utbildningsnämndens beslut om att öppna skolan för små grupper är grundat på: Folkhälsomyndighetens undantag från rekommendationer för fjärr- och distansundervisning och den förordning som öppnar för att skolor under vissa förutsättningar kan samla mindre grupper av elever i skolans lokaler.

Om rekommendationerna ändras kan även barn- och utbildningsnämndens beslut komma att ändras.

Ökad flexibilitet för huvudmän – Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nya-regler-om-forskolor-och-skolor-behover-stanga-pa-grund-av-coronaviruset-eller-covid-19#h-Okadflexibilitetforhuvudman

Undantag från rekommendationen – Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/information-till-larosaten-och-gymnasieskolor/

 

 


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.