2019-09-07 05:36Pressmeddelande

Stark utveckling av handeln i Torsby

Handeln i Torsby har en stark utveckling. Det visar färsk statistik från databasen Handeln i Sverige. Handeln i Torsby har en stark utveckling. Det visar färsk statistik från databasen Handeln i Sverige.

För andra året i rad hamnar Torsby på 10-i-topp-listan över orter i Sverige med högst tillväxt när det gäller handel.

Färsk statistik visar att det är det många kunder som kommer utifrån kommunen som bidrar till den positiva utvecklingen.

Det är databasen Handeln i Sverige, HUI, som publicerat 2018 års siffror för handelsstatistik i landet.

Handeln mäts med index där siffran 100 visar att alla som bor på orten också gör alla sina inköp på orten. Statistiken och graferna (se bifogat) visar tydligt att Torsby har ett stort inflöde av köpkraft för handel av dagligvaror, medan det sker ett utflöde för sällanköpsvaror. Utflödet minskar dock under 2018 vilket är unikt för mindre orter i Sverige.
Det är svårt (näst intill omöjligt) för mindre orter att komma upp i 100 för sällanköpsvaror eftersom vissa typer av varor som till exempel möbler, specifika märken och så vidare inte går att köpa lokalt på orten.

Handelsindex för den totala detaljhandeln har ökat till 119 i jämförelse med 109 år 2017. Handelsindex för dagligvaror uppgår till 162, en siffra som var 153 år 2017. Sällanköpsvaror visar en mycket bra notering på 70 vilket gör att den ökat med tio enheter från 60 år 2017.

- År 2017 hade kommunen flera nyetableringar som bidrog till den ökande försäljningsindexet. Det är extra glädjande konstatera att tillväxten fortsätter öka även 2018, då vi detta år inte hade några större nyetableringar, utan det visar svart på vitt att de befintliga företagen har haft en god tillväxt, säger Eva Larsson, näringslivschef i Torsby kommun.  

Bifogat finns diagram som visar utvecklingen i jämförelse med flera andra värmländska kommuner.

Om du vill veta mer om handeln i Torsby och den positiva utvecklingen kontakta: Näringslivschef Tfn: 070-212 54 57  E-post: eva.larsson@torsby.se

Mer information om HUI finns här i länken www.handelnisverige.se

 


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.