2023-09-15 18:03Pressmeddelande

Riksdagsmän (M) besöker Torsby Flygplats och Note

Personer framför flygplatsbyggnadenRiksdagsmän på besök på Torsby Flygplats, webb

Torsby Flygplats och företaget Note har haft besök av en delegation från riksdagen, fyra riksdagsledamöter från Moderaterna.

 

Besöket, som var 15 september 2023, inleddes med en träff på Torsby Flygplats där riksdagsledamöterna fick information från kommundirektör Thomas Stjerndorff, flygplatschef Martin Berglund och utredare Johan Erlandsson.

Thomas Stjerndorff gav en exposé över de senaste 20 åren, om hur flygplatsen expanderat och utvecklats. Flygplatsen är den näst nyaste i hela Sverige och har en livlig verksamhet, där förstås flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda är en mycket viktig del, ja en förutsättning för att även annan verksamhet på flygplatsen ska kunna finnas.

Han poängterade devisen "Nödvändigt för näringslivet och fin service för medborgaren" som är anledningen till att flygplatsen fyller en så betydelsefull roll.

Martin Berglund gav flera exempel på att det finns andra, men kanske inte lika kända, verksamheter som är mycket viktiga för människor och företag. Bland annat så förekommer det att mänskliga organ transporteras från och till Torsby Sjukhus. Då det är mycket bråttom för att de ska komma fram till sin destination för att transplanteras in i en annan människa.

Johan Erlandsson har gjort flera förstudier för kommunen, bland annat en utredning av möjligheterna att utveckla elflyg samt möjligheterna att kunna leverera matvaror etc. till befolkningen från landsbygdsbutiker med hjälp av drönare. I det senare projektet kommer det inom kort att påböjas praktiska test. Han undersöker också vilken nytta olika kommunala verksamheter kan ha av drönare.

 

Studiebesök på Note Torsby

Note Torsby med sina cirka 250 anställda är ett företag som arbetar inom elektronikbranschen. De är inne i ett mycket expansivt skede och kommer inom kort att bygga ut sin fabrik med ytterligare 7000 kvadratmeter.

VD för Note Torsby, Karin Nicols guidade runt gruppen i fabriken och det gavs möjlighet att ställa frågor och på nära håll se hur arbetet bedrivs. Att Torsby Flygplats med sin flyglinje är viktig för Note Torsby, berättar Karin Nicols, är bland annat för när kunder ska ha kontakt med fabriken, och huvudkontoret som ligger i Stockholm.

Länk till Note Torsbys hemsida.

 

Några reflektioner från de besökande riksdagsledamöterna

Maria Stockhous

Maria är gruppledare för Moderaterna i Trafikutskottet:

- Vi har varit på besök på Torsby Flygplats och sedan även på Note som är ett stort elektronikföretag.

Och det är väldigt tydligt för mig att flyget är väldigt viktigt om vi ska kunna ha större företag runt om i landet. Då krävs det tillgänglighet och för det krävs det flyget.

Marléne Lund Kopparklint

Marléne är riksdagsledamot för Moderaterna i Värmland och suppleant i Trafikutskottet och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet:

- De regionala flygplatserna är väsentliga för Värmlands överlevnad och företagen som finns här för att de ska kunna knyta bra affärskontakter runt om i världen.

Vi har ju miljardföretag som är direkt beroende av att det finns den här kommunikationen, så det är oerhört viktigt.

Oskar Svärd

Oskar är ledamot i Trafikutskottet med ansvar för flyktingpolitiken:

- Det har varit en bra dag och extra kul att se hur man tänker med elektrifieringen som kommer vara en del av flygets omställning och att man redan är där i tankesättet.

Också de kommunala och regionala flygplatserna är extremt viktiga för att Sverige ska kunna hålla ihop som land och utvecklas och för att stärka vår tillväxt.

Därför var det intressant att höra deras perspektiv på flygplatserna men även på företaget som är beroende av en fungerande logistik för både personer och godstransporter.

Magnus Resare

Magnus är riksdagsledamot Värmland:

- Det är uppenbart viktigt med flygplatser och flygförbindelser från norra Värmland och det märker man när man gör sådana besök som jag gjort här idag.

Och det är också varit intressant att se vilken fantastisk industri vi har här i norra Värmland och det är produkter som är viktiga både för andra företag men också för försvarsindustrin.

Det är otroligt spännande och får se vad vi har här i Torsby. Det är superviktigt med flygplats och den är en nyckel för att det ska vara en fortsatt levande företagsklimat här uppe.

Här finner du riksdagsmännen som besökte oss

Maria Stockhouse

Marléne Lund Kopparklint

Oskar Svärd

Magnus Resare

 

Mer information om elflyg och drönare

Länk till förstudien om elflyg och dess möjligheter:
Förstudie: Hållbara flygförbindelser i Norra Värmland - Torsby.se

Länk till den avslutade förstudien om drönare som pågick under perioden 10 mars 2022 – 31 oktober 2022.
Förstudie Hemleverans med hjälp av drönare - Torsby.se

Länk till det nu pågående pilotprojektet om drönare, som startade 15 dec 2022 och pågår till och med sommaren 2024, slutrapporten ska vara inskickad till Tillväxtverket 31 augusti 2024:
Pilotprojekt Hemleverans med hjälp av drönare - Torsby.se

Länk till Torsby Flygplats hemsida, www.torsbyflygplats.se

Kontaktpersoner i Torsby kommun

Kommundirektör Thomas Stjerndorff: 070-344 45 67, thomas.stjerndorff@torsby.se

Flygplatschef Martin Berglund: 070-398 83 76, martin.berglund@torsby.se

Utredare, konsult Johan Erlandsson: 070-773 16 82, johan.erlandsson@torsby.se

Näringslivschef Eva Larsson: 070-212 54 57, eva.larsson@torsby.se


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.