2018-12-27 13:09Pressmeddelande

Räddningstjänsten Torsby inför FIP (Första Insats Person) på stationen i Sysslebäck

Två brandmän Arne Nyberget och Stefan HenrikssonRäddningstjänsten Torsby inför FIP (Första Insats Person) på station Sysslebäck. På bilden ses Arne Nyberget och Stefan Henriksson vid räddningstjänstens styrka i Sysslebäck.

En tidig insats är ofta avgörande vid en olycka eller brand för den som är drabbad.

För att korta responstiden för hjälpbehövande införs nu funktionen FIP vid räddningstjänsten i Sysslebäck. FIP är en förkortning av ”Första Insats Person”. Resursen kommer inledningsvis att vara i drift under vinterhalvåret för att öka räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsatser med anledning av den ökade riskbilden i Branäsområdet under högsäsong.

Införandet av FIP innebär att en första räddningsresurs är på väg mot en händelse med i genomsnitt 3,5 minuter kortare tid. Räddningspersonalen har normalt en inställelsetid på fem minuter. På den tiden skall de vid larm ta sig till brandstationen, byta om till larmkläder och tillsammans lämna stationen med ett eller flera utryckningsfordon. Förstainsatspersonen har ett mindre utryckningsfordon med sig under hela sin beredskapstid och är på väg inom 90 sekunder efter larm direkt till larmadress för att i ett tidigt skede kunna påbörja livräddande och skadebegränsande åtgärder. Resterande räddningsstyrka utgår som tidigare från brandstationen och ansluter till FIP på olycksplatsen. Med detta arbetssätt är förhoppningen att första räddningsresurs ska kunna vara på plats betydligt tidigare.

I väntan på räddningsstyrkan hinner FIP påbörja första hjälpen vid personskador, eller skadebegränsande åtgärder vid brand med hjälp av exempelvis handbrandsläckare. FIP hinner även skaffa sig en uppfattning om olyckan samt förbereda insatsen innan resterande styrka anländer.

Den person som har beredskap som FIP kommer att ha utryckningsfordonet med sig t.ex till bostaden, sitt ordinarie arbete, mataffären eller träningen. Detta utryckningsfordon kommer att synas ofta i samhället, vilket skall ses som en trygghet för de som bor eller vistas på orten. 

Funktionen kommer att bemannas med ordinarie personal och en utvärdering kommer att göras under våren. 

Vill du veta mer, kontakta tf räddningschef Mats Moberg, 070-518 01 58, mats.moberg@torsby.se.


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Bara några timmars restid till Oslo och flygförbindelser med Stockholm-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg, Torsby kommun
Annette Lauritzen