2019-04-28 20:16Pressmeddelande

Politiker och tjänstemän prövar tillgängligheten i Torsby centrum

Gunilla HalvardssonGunilla Halvardsson, Torsby kommuns tillgänglighetssamordnare

Tisdagen den 7 maj är det dags. Då kommer politiker och tjänstemän från Torsby kommun att ge sig ut i Torsby centrum för att prova hur tillgängligt det är att ta sig in i affärer, över gator och torg.

Syftet med dagen är att lära mer om hur det fungerar i samhället om man använder hjälpmedel som rullstol, rullator eller vit käpp.  För att försöka göra upplevelsen så verklighetsnära som möjligt kommer man att få några ”vardagsärenden” att utföra.

Stjerneskolan vårdbiträdesprogram guidar

Elever från Stjeneskolans nystartade vårdbiträdesprogram kommer att vara med som ledsagare för att guida deltagarna under passet. Inbjudna handikappföreningar och pensionärsföreningar kommer också att medverka.

Initiativ från kommunala tillgänglighetsrådet

Det är kommunens tillgänglighetsråd och kommunens tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson som arrangerar prova på-dagen. En liknande dag har genomförts tidigare, det var våren 2016. Nu är det dags igen.

Program

13.15 Samling vid kommunkontoret i Torsby, bakom huset (bakre entrén, vid personalingången). Deltagarna delas in i grupper och uppdragen delas ut.

13.30 – 14.30 Grupperna genomför sina uppdrag tillsammans med ledsagarna från vårdbiträdesutbildningen. Representanterna från handikapp- och pensionärsföreningarna följer med grupperna för att svara på eventuella frågor.

14.45 – 15.45 Återsamling för fika i stora samlingssalen på Torsby bibliotek, Fabriksgatan 2. Vi samtalar runt det vi upplevt under eftermiddagen. 

Mer information

Vill du veta mer om prova på-dagen i tillgänglighet eller annat som rör kommunens tillgänglighetsarbete, ring tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson på tfn 0560-161 62 Eller sänd e-post till henne på gunilla.halvardsson@torsby.se.


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.