2021-10-01 20:53Pressmeddelande

Politiker lär sig om näringslivet i Torsby kommun

Män och kvinnor i en sal, lyssnar på föredragshållaren.Utbildning av Torsby kommun kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

30 september – 1 oktober samlades politiker från all partier i Torsby kommuns kommunfullmäktige på Långberget i Sysslebäck for att lära sig mer om näringslivet i kommunen. Ett gediget program presenterades och många intressanta frågor lyftes.

Ett 30-tal politiker deltog på näringslivskonferensen och för programmet stod kommunens näringslivsavdelning och Torsby Utveckling AB (Tuab).
Torsby kommun ar en av 36 kommuner i Sverige som har fatt riktat stöd för att främja företagsklimatet och utveckla kommunen, 1,76 miljoner kronor per ar 2018–2021. En del av de pengarna har använts för kompetensutveckling av politiker.

  • Vi vill skapa en förståelse for arbetet med näringslivet i kommunen och tog chansen att samla våra politiker för att prata om våra gemensamma frågor för utveckling av Torsby kommun. Företagen i vår kommun bidrar med skatteunderlag för att vi ska kunna fortsatta utveckla var välfärd i kommunen, säger näringslivschef Eva Larsson.

Punkter på programmet var bland annat hur Torsby kommuns näringslivsavdelning och Tuab arbetar med näringslivsfrågor tillsammans med näringslivet. Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv, presenterade aktuell ranking av företagsklimatet och ledde diskussionen kring hur vi kan arbeta för att bli ännu bättre i dessa frågor.

De lokala entreprenörerna Jan-Anders ”Jante” Carlsson”, Näckåns Energi och Marie Axelsson, Naturpralinen AB berättade om deras företag och framtidsplaner. En programpunkt på näringslivskonferensen var även en utbildning och föreläsning kring kommunallagen.

  • Det var givande dagar på Långberget och jag tror att alla som var med fick med sig en massa bra information som de har nytta av i sina framtida beslut — en del fakta var nog ögonöppnare för många. Nu gäller det att fortsatta utveckla näringslivet tillsammans med företagen i kommunen, säger Zenitha Bäck, kommunfullmäktiges ordförande.

Mer information

Näringslivschef Eva Larsson, tfn 070-212 54 57

Kommunfullmäktiges ordförande Zenitha Bäck, tfn 072-206 32 20


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.