2022-08-19 10:19Pressmeddelande

Olycksutredningen om skidolyckan är klar

Bild från madrassering i skidtunnelnBild från madrassering i skidtunneln

Torsdagen den 28 juli skedde en olycka i Torsby skidtunnel då två skidåkare kolliderade efter att den ena kommit över på fel sida. En kvinna skadades svårt och en man skadades mindre allvarligt. En olycksutredning har genomförts, av en extern utredare från räddningstjänsten, för att ge svar på hur olyckan kan ha gått till och för att i framtiden minska risker och minimera konsekvenser vid eventuella olyckor.

Tunnelpersonal och åkare som bevittnade olyckan har intervjuats och räddningstjänstens utredare har gjort platsbesök i tunneln. Allt detta finns nu sammanställt i en rapport som avslutas med förbättringsförslag.

- Olyckan är framförallt mycket ledsam och det har varit en omtumlande tid. Vi tänker oerhört mycket på kvinnan och hennes hälsotillstånd, säger Anders Björck, biträdande kommundirektör.

Sedan olyckan inträffade har personal inom tekniska avdelningen på Torsby kommun tillsammans med tunnelpersonal vidtagit flera åtgärder för att öka säkerheten framåt. Tunnelväggen i olycksområdet har madrasserats, snökvaliteten har setts över och en intern riskanalys tas fram.

- Nu tar vi till oss rapporten och ser ytterligare över vilka förbättringsåtgärder som krävs framåt. Rapporten konstaterar att det är svårt att helt förhindra att olyckor sker i tunneln men vi ska självklart göra det vi kan, säger Anders Björck.

Kontaktperson: Anders Björck, biträdande kommunchef.
Tfn: 070-600 94 97, e-post: anders.bjorck@torsby.se.

 Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.