2023-03-17 13:55Pressmeddelande

Ohållbart förslag att ersätta flyg med buss

Utanför Torsby Flygplats idag 17/3 2023. Från vänster: 
Martin Berglund, flygplatschef Torsby Flygplats, Jeanette Arvidsson, verksamhchef medicin, TorsbySjukhus och PeterLarsson, vd Sveriges Regionala Flygplatser (SRF).Utanför Torsby Flygplats idag 17/3 2023. Från vänster: Martin Berglund, flygplatschef Torsby Flygplats, Jeanette Arvidsson, verksamhchef medicin, TorsbySjukhus och PeterLarsson, vd Sveriges Regionala Flygplatser (SRF).

Idag besökte Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala Flygplatser (SRF) Torsby Flygplats med anledning av de förslag som utredaren Peter Norman lade fram till regeringen i mitten av februari i år. Förslagen handlar till stor del om att öka stödet till Sveriges flygplatser, men inte till alla.

Utredaren Peter Norman föreslår att flygtrafiken ska avvecklas i flera glesbygdskommuner för att centraliseras till större städers flygplatser. Konsekvensen av detta blir att de berörda glesbygdskommunernas flygplatser kommer att behöva läggas ner, eftersom linjefarten är den huvudsakliga inkomstkällan.

För Torsbys del skulle förslaget innebära att linjeflyget Torsby-Hagfors-Arlanda avvecklas efter 2027, och då ersätts med buss från Torsby till Karlstad Airport, för att därifrån flyga resenärerna vidare till Arlanda.

Ohållbara restider för affärsresenärer
Peter Larsson på SRF och hans filmteam gjorde i natt en resa med bil från Sysslebäck i Torsby kommun till Karlstad Airport, för att prova på hur det verkligen är att ta sig med marktransport från norra Värmland till Karlstad, och konstaterar efter ett antal timmas resa enkel väg, att detta inte är ett rimligt alternativ för affärsresor i förhållande till dagens linjefart. Att åka från Torsby till Stockholm över dagen kommer då inte längre att vara möjligt, med acceptabla restider.

Förslaget skulle innebära negativa konsekvenser för näringslivet, offentlig verksamhet och på så vis också för allmänheten
En nedläggning av Torsby Flygplats skulle innebära stora och negativa konsekvenser för hela regionen eftersom både offentliga verksamheter och det privata näringslivet i stor utsträckning är beroende av en öppen och fungerande flygplats med dagliga kommunikationer.

- Förslagen i utredningen kom som en kalldusch. Vi har Sveriges näst nyaste flygplats och förslaget att avveckla linjetrafiken är det samma som att stänga flygplatsen, vilket vore en katastrofal kapitalförstöring. Vi börjar att återhämta oss efter pandemin och ser att vi är på väg mot samma passagerarantal som innan. Dessutom har vi börjat planera för kommande elflyg och då känns det väldigt konstigt att lägga förslag som innebär att flygplatsen stängs. De elflygplan som utvecklas just nu är dimensionerade för att trafikera just mindre flygplatser, elflygplanen väntas finnas tillgängliga inför nästa avtalsperiod som ska upphandlas, alltså efter 2027, säger Martin Berglund, flygplatschef, Torsby Flygplats.

Samhällsnyttigt flyg är viktigt
Torsby Flygplats har ett unikt läge i förhållande till länets nordligaste akutsjukhus, Sjukhuset i Torsby, med endast fyra minuters körväg för ambulans till väntande flygplan, vilket kan vara helt livsavgörande vid exempelvis organtransplantationer. Torsby Flygplats servar dessutom ambulans- polis- och brandbekämpande helikoptrars verksamhet i området.

- Att vi har en flygplats med snabbt och smidigt linjeflyg mellan Torsby och Arlanda varje dag är ovärderligt för oss, inte minst ur rekryterings-sammanhang. Torsby Flygplats och linjeflyget bidrar till att Torsby sjukhus på ett lättillgängligt sätt kan vara med och konkurrera om de allra bästa medarbetarna i landet och världen. Tack vare linjeflyget tar vi oss enkelt ut i landet på olika utbildningar, som ofta är förlagda i Stockholmsområdet, säger Jeanette Arvidsson, verksamhetschef medicin, Torsby sjukhus.

 Hela Sverige ska leva – även glesbygden
I det fall linjefarten mellan Torsby-Hagfors-Arlanda skulle avvecklas försvinner också näringslivets möjlighet till snabb och viktig transport och kommunikation med Stockholm, vilket i sin tur skulle innebära försämrade konkurrensmöjligheter för näringsliv i glesbygd.

För mer info kontakta
Martin Berglund, flygplatschef Torsby flygplats
E-post: martin.berglund@torsby.se
Tel: 070-398 83 76

 

 

 

 


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.