2020-01-09 07:39Pressmeddelande

Ny näringslivsstrategi för Torsby kommun

Kommunfullmäktige antog vid sitt senaste sammanträde den 16 december 2019 en ny näringslivsstrategi för Torsby kommun 2020-2028. Arbetet med att ta fram näringslivstrategin har gjorts under 2019 via djupintervjuer och workshops tillsammans med företag, politiker, tjänstepersoner och olika aktörer som på olika sätt är involverade i näringslivsrelaterade frågor.

- Det känns bra med en ny strategi för näringslivsutvecklingen i Torsby, det gör den enklare för oss som arbetar med frågorna att prioritera aktiviteter, säger Anna-Lena Carlsson, VD för näringslivsbolaget Torsby utveckling AB.

- Strategin anger områden där Torsby kommun har potential att växa och utvecklas inom. Det är till exempel inom besöksnäring och handel, skoglig bioekonomi och klimatsmarta företag, säger Eva Larsson, näringslivschef, Torsby kommun.

22 januari bjuds alla som har deltagit i framtagandet av strategin och övriga intresserade till en näringslivseftermiddag på Valbergsängen i Torsby. Vi har även bjudit in entreprenören och programledaren Paolo Roberto. Han berättar om sin resa som entreprenör och de 13 olika bolag som han driver. Samma dag har även näringslivsföreningen iTorsby lansering av sin nya varumärkesplattform – även där kommer Paolo att inspirera och berätta om sin resa ur ett detaljhandel perspektiv.

Strategin finns bifogad till pressmeddelandet.
Pressen hälsas varmt välkommen 22 januari, hör av er vid intresse!

Tillväxtpris till Torsby
Vi kan också glädjande berätta att Torsby kommun har kammat hem en andra plats i Värmland i priset ”Bästa tillväxt” – en undersökning som görs årligen av kreditupplysningsföretaget Syna.

Priset tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Företaget Syna granskar boksluten från Sveriges samtliga aktiebolag och undersökningen bygger på fakta och är ingen attitydundersökning.

På plats ett i Värmland hittar vi Grums kommun och på tredje plats Säffle kommun.

För mer information kontakta:
Torsby kommuns näringslivschef Eva Larsson, tfn 070-212 54 57


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg, Torsby kommun
Annette Lauritzen