2021-07-01 09:27Pressmeddelande

Ny gång- och cykeltunnel invigs i Torsby

Tunnel under järnvägenNya gång- och cykelvägen i Torsby centrum, sedd från norr (Södra Industrigatan), webbversion

Ny gång- och cykeltunnel invigs i Torsby

För att höja säkerheten för gångtrafikanter och cyklister har Trafikverket och Torsby kommun låtit bygga en gång- och cykeltunnel i centrala Torsby tätort. Tunneln går under järnvägen och ersätter den obevakade övergång som funnits tidigare.

Media och allmänhet hälsas välkommen till invigning

Tisdagen den 6 juli 2021 kl. 10 invigs gc-tunneln och media och allmänhet hälsas välkommen att närvara.

Medverkar vid invigningen gör kommunalrådet Peter Jonsson och teknisk chef Marie Johansson.

Säkerhetsprojekt

Tidigare har gående och cyklister passerat över järnvägen på en obevakad övergång mellan Bangårdsgatan och Södra Industrigatan. Nu har den övergången stängts och stängsel har satts upp längs hela sträckan från Järnvägsgatan till den gamla övergången.

Gående och cyklister hänvisas nu till den nya gång- och cykeltunneln som blev klar i dagarna.

Samarbete mellan Trafikverket och Torsby kommun

Det är Trafikverket som genom upphandlade entreprenören NRC Group byggt gc-tunneln och Torsby kommun är medfinansiär.

Anbudssumman var ca 5,3 miljoner kronor, med tillkommande tilläggsarbeten och projektering.

GC-tunneln är del av ett större projekt som kallas ”Projekt full koll” som har syftet att alla farliga passager längs Fryksdalsbanan ska byggas bort och ersättas av säkrare överfarter. Den tidigare övergången var en sådan farlig passage.

Kontaktpersoner

Peter Jonsson, kommunalråd tfn 0560-160 17, peter.jonsson@torsby.se
Marie Johansson, teknisk chef tfn 0560-160 69, marie.johansson@torsby.se

 

 


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.